Open Agency 26 nov – Trender, konsumentkultur och varumärken

I onsdags samlade vi till vår tredje Open Agency, Malmö Media Briefing. Konceptet är inspirerat från New York, läs mer om Open Agency här.

15 inbjudna från IKEA, MAERSK, The Core Company, Boozt, Apelöga, Matter, DorisFinal, Tivity, Bloody Honey, Mannov, The Concept Factory och Lunds Universitet deltog i veckans Open Agency om “Trender, konsumentkultur och varumärken”.

Öppningstalare, Johan Anselmsson varumärkesforskare från Lunds Universitet, inledde med att presentera forskning om åtta varumärkesvärden över tiden – Unikitet, Status, Gemenskap, Ägarskap, Värdeskapande, Trovärdighet, Innovation och Hållbarhet – med fokus på säljdrivande egenskaper. Vilka värden säljer mer än andra, och varför är det så? Hur kan vi relatera trender till varumärkesbyggande och hur kopplar vi det till försäljning och ekonomiskt värde? Gruppen granskade fyra trendande värden utifrån varumärkesbyggande och affärsrelevans och reflekterade kring nya värden.

SAMMANFATTNING AV DEN TREDJE TRÄFFEN

Här följer en sammanfattning av de reflektioner och det samtal som uppstod under Open Agency. Det är en avspegling som inte tar ställning eller representerar inte någon enskild persons åsikt.

Gemenskap & Innovation
Gruppen reflekterade kring hur gemenskap kan relatera både till varumärket och affärsmodeller byggda kring partnerskap. Att de kan driva varandra.

Vilken är drivkraften bakom gemenskap: rädslan för utanförskap eller viljan att vara med? Att balansen mellan gemenskap och individualism/unikitet är viktig för att skapa varaktiga konsumentrelationer. T ex Apple – think different: iPhone 5 vs “nördig nish”.

Att innovation och diversifiering av utbud är viktigt för att skapa utrymme för individualism inom communityn. Att varumärket kan vara ett sätt att bemöta individualism, genom produkter som möter gemensamma kundpreferenser, men särskiljer genom varumärket, t ex jeans.

“Lika men olika”: produkter och varumärken i symbios för balans mellan gemenskap och individualism.

Samtidigt reflekterade gruppen kring en naturlig evolution och rörelse framåt mellan generationer, att det är en utmaning att skapa generationsöverskridande communities.

Digitalisering och ökad tillgång till data skapar samtidigt nya möjligheter att sätta kunden i centrum och specialanpassa både utbud och kommunikation. Vi har nya bättre förutsättningar att skapa varaktiga kundrelationer och communities.

Bilden i relation till gemenskap diskuterades, hur det ökande bildspråket kan vara gränsöverskridande och inkluderande. Idag finns det samtidigt nya förväntningar på bildspråk och autensitet. Bilder som upplevs som “tillgjort autentiska” genomskådas.

Värdeskapande & Hållbart
Gruppen menade att hållbarhet är en form av gemenskap. Att vara hållbar skapar värde till ett varumärke. Samtidigt rör sig hållbarhet neråt i behovspyramiden (Maslow) och blir allt mer utav en hygienfaktor. Att arbeta med värdeskapande hållbarhet är avgörande, tomma ord genomskådas snabbt. Att förstå vad man gör och vad det innebär.

Airbnb nämndes som ett exempel på “inbyggd” hållbarhet i varumärket. Att återanvända och göra tjänsten “affordable”, att dela en värdegemenskap och upplevelse.

Att förtroende kan bli en ny valuta genom en ny digitaliserad visualisering av betygssättning. T ex Uber.

För att lyckas affärsmässigt är det viktigt att sätta relevansen i centrum.

Nya värden
Gruppen reflekterade över nya trendande värden; genuinitet, csr, medbestämmande, relevans och hälsa.

Samtidigt konstaterade gruppen att många värden hänger ihop; gemenskap, innovation, värdeskapande och hållbarhet.

Och att värdet i Status/Ledarskap kan vara mer avgörande än vi tror för att kombinera dessa värden framgångsrikt. Att visa ledarskap säljer enligt forskning.

Läs Johan Anselmssons forskningsrapport här.

Läs också Johans syn på Ny analysmetod avslöjar kundens verkliga drivkrafter  från en frukostföreläsning för Sveriges kommunikatörer.

Tack till alla deltagare som gjorde vår tredje Open Agency till en berikande resa genom trender, varumärken och affärsrelevans.

Inför nästa Open Agency ser vi fram emot temat “Mångfald & Integration”.

Anna Broekman, Unicom
Arrangör och moderator

Open Agency är till för att ansluta, lära och ge tillbaka. Vi trendspanar och diskuterar intressanta områden tillsammans med inbjudna representanter inom media, kommunikation, marknadsföring, samhällsutveckling, innovation, näringsliv och kultur. Det är några av grundstenarna när vi lanserat Open Agency med fyra trendspaningar: “Malmö Media Briefing” på Media Evolution City.

Comment
Perspektiv

Nätverkandets nya följeslagare

Att nätverka eller inte nätverka. Det är frågan.
Nätverk har dessutom fått en följeslagare. Den sociala hållbarheten. Att nätverka är hållbart. På flera sätt. Låter det märkligt?


Titta på fyrfältaren och se var du hamnar.

Nätverk har fram tills nu ofta hamnat i ruta 3. Det har varit något du nästan kunnat visa upp genom olika tydliga beteenden. Du kan visa hur många du är vän med på de olika sociala kanalerna, du kan vara med i ett otal större eller mindre, officiella eller inofficiella grupperingar, och du kan notera hur ofta dina samtal avbryts på frukostmöten av alla som vill heja eller kramas.

Nu vill Nätverkandet ta ett steg till och gör det tillsammans med Den sociala hållbarheten. En lyckosamt samarbete ser det ut som.
Vill du skapa ett nätverk du vill kunna dra nytta av, då tillhör du den gamla skolan. Vill du däremot känna och se att du kan påverka det samhälle du verkar och lever i på ett hållbart sätt, då är detta nya samarbete något för dig. En social hållbarhet bidrar till långvariga relationer, ett samhälle där samtalen är viktiga och där vi ger förtroende och tar ansvar.

För att få dessa två att lira som bäst tillsammans finns det några grundförutsättningar som är bra att vilja utveckla. Dessa är nyfikenhet, mod och en lust att lära och lära ut. En nyfikenhet för andras kunskaper och del i det större sammanhanget. Ett mod att se hur du själv fungerar och kommunicerar. En lust att ständigt vilja lära mer och att aktivt bidra till att förmedla det du redan kan.

Fortsätt alltså med ditt nätverkande genom att vara nyfiken på människor. Lägg till modet att se på ditt självledarskap och på din del i ett större sammanhang. Och fortsätt klicka på länkar till blogginlägg, läs artiklar, se filmer, delta i diskussioner. Inte bara för din egen skull, utan för den sociala hållbarheten. Det är då du nätverkar – på riktigt. Att nätverka för att förändra och förbättra. För att starta samtal som aldrig tar slut. För att skapa ett ständigt föränderligt liv.

Att nätverka eller inte nätverka? Det är ingen fråga. Nätverka är livet.
__________________________________________________________
Charlotta Rydholm, CEO & founder of Urban Inspiration
Twitter: @CharlottaR

Charlotta Rydholm driver Urban Inspiration. Det är ett företag som arbetar med social hållbarhet och självledarskap i sina uppdrag som föreläsare, processledare och workshopledare. Charlotta kommer att ge en inspirationsföreläsning i ämnet nätverk och kommunikativt ledarskap den 28 november på Nätverksgung med V.B.A.W i Karlshamn.

Comment
Omvärld Perspektiv

Open Agency 19 november – Global utveckling och hållbara ekonomier

I onsdags samlade vi till vår andra Open Agency här på Media Evolution City. Open Agency syftar till att träffas, lära och dela insikter och observationer om aktuella trender, händelser och tankemönster som påverkar vår omvärldsuppfattning, dagliga val och framtida preferenser. Konceptet är inspirerat från New York, läs mer om det här.

Tolv inbjudna från Malmö Stad, Sony Mobile, IUC, Varvstaden, Zacco, Lunds Universitet, Handelskammaren, Varvsstaden, Guts & Glory, IUC, Unicom och Media Evolution, deltog i veckans öppna samtal om “Global utveckling och hållbara ekonomier”.

Öppningstalare, Luis Mundaca, docent och medförfattare till IPCC’s femte rapport om klimatförändringen, inledde med nya forskningsresultat. Green Economy konceptet som infördes av UNEP och G20 länderna som en “win-win” strategi för att överbrygga krisen, och minska gapet mellan ekonomisk tillväxt, social ojämlikhet och miljöskydd, har enligt ny forskning inte gett de resultat man önskat. Vad kan vi göra annorlunda och hur kan näringslivet proaktivt bidra till hållbara ekonomier?


SAMMANFATTNING AV DEN ANDRA TRÄFFEN

Här följer en sammanfattning av gruppens reflektioner och det samtal som upstod under Open Agency. Det är en avspegling som varken tar ställning eller representerar inte någon enskild persons åsikt.

Drivkrafter & Efterfrågan
Gruppen reflekterade kring vad som egentligen driver förändring, vilken roll spelar teknisk innovation och nytt utbud i förhållande till beteendeförändring. Forskning visar att många Green Economy-initiativ har fokuserat på leverantörsledet, inte konsumentbeteende i samma utsträckning. Gruppen såg en kombination av lösningar, där helheten kring produkter och tjänster blir mer avgörande för hållbara ekonomier och konsumtion. Det innefattade även import av varor och tjänster, ursprung och transporter. Gruppen funderade också över hur efterfrågan kan stimuleras och integreras i större utsträckning i planering, design och upphandling av varor och tjänster.

Personlig Kommunikation
Gruppen belyste ny kunskapsförmedling med ökad personlig relevans, inom både media, nya forum och näringsliv. Att även förstå det egna beteendet, genom att mäta till exempel energikonsumtion hemma, stimulerar förändring. Att kommunicera konsumtionen i kronor och ören, minskar vidare energikonsumtion 4 gånger mer än enheten kWh.

Nya System & Communities
Gruppen resonerade kring hur nya system och sociala forum kan driva förändring genom grupper och communities. Mer gränsöverskridande projekt och forum som delar kunskap och ledande exempel, bygger inspiration och stimulerar handling i grupp.

Framtid & Förändring
Gruppen diskuterade vikten av en kombination av lösningar. Att inte en aktör, generation eller incitament löser helheten. De tre huvudinstrumenten; finans, lagstiftning och information kommer att bli fortsatt viktiga i kombination med nya lösningar.

Några citat från gruppen:

 • “För att åstadkomma hållbara ekonomier kommer det vara viktigt att utjämna ojämlikheter.”
 • “Vi kommer att behöva en holistisk sätt att se på hållbara ekonomier. Det handlar inte bara om koldioxidutsläpp, utan om att bemöta sociala, ekonomiska och miljörelaterade utmaningar som en helhet. För det behöver vi politiskt ledarskap, vi kan inte förlita oss på marknadsdrivna åtgärder och vi måste agera nu och inte vänta.”
 • “Vi bör fundera över hur vi spenderar våra pengar. Kanske vi ska tänka mer i kvalitet än kvantitet. Och komma ihåg att varje droppe räknas….”
 • “Jag kommer dela med mig av vad vi har pratat om här idag. Jag tycker att vi kan öka medvetenheten om våra intiativ. Jag kommer börja med att agera själv.”
 • “Jag kommer berätta för mina kollegor om vad vi har pratat om här idag, och se över hur vi kan ännu bättre bidra till hållbara ekonomier. Jag kommer börja att agera själv.”
 • “Jag värdesätter den input och perspektiv jag fått från olika aktörer här idag. Jag tror på både teknisk utveckling och beteendeförändring. Det är en holistisk fråga som kräver flera parallella lösningar.“

Tack till alla deltagare som fyllde vår andra Open Agency med kunskap, reflektioner och nya perspektiv.

Nästa vecka ser vi fram emot temat “Trender, konsumentkultur och varumärken.”

Anna Broekman, Unicom
Arrangör och moderator

Open Agency är till för att ansluta, lära och ge tillbaka. Vi trendspanar och diskuterar intressanta områden tillsammans med inbjudna representanter inom media, kommunikation, marknadsföring, samhällsutveckling, innovation, näringsliv och kultur. Det är några av grundstenarna när vi lanserat Open Agency med fyra trendspaningar: “Malmö Media Briefing” på Media Evolution City.

Comment
Perspektiv

Increase your network through mingling

When you mingle there is a difference between socializing and networking.

Socializing is when you are mingling for fun and you don’t have a second agenda.
Networking is when you want to increase your network for a specific reason (it could be finding a new customer, business partner, employer, recruiting, etc.).

Most people find it difficult to mingle but I believe that they are referring to socializing with unknown people.

Networking is much easier. If you know what you want (the reason why you’re networking) you can create a strategy for it, prior to mingling.

Follow your strategy and you will see how easy it is to get new contacts. I’ll give you a couple of examples below, but first I would like to touch on the difference between an introvert person and an extrovert person.

Introvert or extravert – it makes no difference
An introvert person that’s normally uncomfortable when mingling, could be very talkative if the subject is within the person’s area of interest.

So if you are an introvert person, make sure to put yourself in a situation where you feel comfortable by talking to people who share your passions. You can do that in different ways:

 • Ask someone you know to introduce you to someone that shares your interest.
 • If you have overheard an interesting discussion, you can always join in. With an “Excuse me, I heard you ….”

Extrovert people could easily talk out of context and by doing so miss an opportunity. If you are an extrovert person you need to practice the art of listening. You will find that listening is much harder to practice than you expected but you will gain more new contacts by doing so.

So if you’re normally extrovert, why do you think we have one mouth and two ears?

It’s much easier to mingle in a structured environment such as a seminar. In that case you have heard people ask questions and you can easily start a discussion with a person that you find has an interesting point of view.

At Foo Café we have lots of meet-ups, mainly full of introvert persons. Everybody who attends the meet-ups share the same interest, so we often have successful mingle activities.

The most successful event we had from a mingle perspective was earlier this year. There was a 10 minutes presentation and 4 hours of discussion and mingling.

I’m ending this blog post with an example taken from my upcoming book – “Make your event a success” (you’ll find it here when published).

To achieve your goals, to gain new contacts, you need to network. By having a good networking strategy you will achieve much better results.

Most people mingle by chance or with an attitude that people will ask if they want more information. There are other ways to create new relationships during an event.

Don’t be afraid to talk to attendees. Make sure you show you have a genuine interest in people’s knowledge.

Try this strategy

 1. Ask questions during the event so that you engage others.
 2. During the seminar, take notes on who said what.
 3. In the break: Address people you want to interact with about their interest and start a discussion to create a personal relationship. When you have their contact details, move on to the next person on your list.

Good luck in your Networking.

Michael Tiberg, Founder & CEO Foo Café
@michaeltiberg

Comment
Perspektiv

Open Agency: Kultur, konsumentkultur och varumärken

I onsdags var det premiär för Open Agency på Media Evolution City som syftar till att träffas, lära och dela insikter och observationer om aktuella trender, händelser och tankemönster som påverkar vår omvärldsuppfattning, dagliga val och framtida preferenser.

Konceptet är inspirerat från New York, Sparks & Honey, där man håller Open Agency varje morgon. I Malmö håller vi Open Agency fyra onsdagsmorgnar i november.

Open Agency handlade denna vecka om “Kultur, konsumentkultur och varumärken”, och samlade 14 personligt inbjudna från bland annat SVT, Sydsvenskan, Malmö Live, Egmont, Form/Design Center, Lunds universitetet, Skanska samt några PR- och kommunikationsbyråer.

Dagens öppningstalare, Mattias Tönnheim, PR-konsult och kulturentreprenör i form av gallerist och filmproducent, delade med sig av observationer och reflektioner om kulturens roll, relationen till näringsliv, varumärken, organisationskulturer och ledarskap. Syftet med öppningstalet var att stimulera det fria samtalet och fria associationer i gruppen.SAMMANFATTNING AV FÖRSTA TRÄFFEN
Gruppens reflektioner från första träffen och de samtal som uppstod kan läsas här. Det är en avspegling, som varken tar ställning eller representerar någon enskild persons åsikt.

Vardag & Samtid
Kultur är där vi lever och verkar. Den är mer än ett besök på en institution. Kultur är en bärare av gemenskap och sammanhang. Den är också personlig och existensiell. Det är skillnad på “populärkultur” och “finkultur”.

Bildning & Sammanhang
Kulturen behöver ett sammanhang, bakgrund, referenser för att lättare förstås och relateras till. Att introducera kultur till barn har också visat sig underlätta anknytning till kultur i vuxen ålder.

Samproduktion & Interaktion
Kulturen skapas inte av institutioner, utan av alla. Finkulturen behöver en ny inkluderande struktur och nya former där alla kan vara medproducenter, samverka och dela. Kulturen behöver “avkodas”.

Näringsliv & Entreprenörskap
Näringslivet har mycket att lära av kulturproducenter. Att hushålla, ta ansvar, våga och skriva under på något är framgångsfaktorer även inom näringsliv och ledarskap. Näringslivet borde experimentera mer och våga vara mer tillåtande för tillväxt, innovation och varumärkesbyggande.
Det entreprenörskap som kulturproducenter representerar kan även stimulera kreativitet, innovation och tillväxt i företagskulturer. Representationen får inte hämma entreprenörskapet.

Några citat från gruppen:
- “Mötet mellan kultur och näringsliv är spännande och nytt.”
- “Kultur behöver sammanhang för att lättare förstås och bli attraktivt för flera.”
- “Institutionerna ska inte leda vägen för kulturen. Den skapas överallt, från byggnader, till communitites och företag.”
- “Populärkultur kan skapa intresse för annan kultur. Jag har blivit påverkad av dans och går numera även på Svansjön.”
- “Det händer något i oss när vi ska representera. Det kan verka hämmande för entreprenörskap om inte företagskulturen är
tillåtande”
- “Vi har mycket att lära av kulturen, i form av att stå för något och sätta sitt namn på något. Varumärken och organisationskulturer måste bli mer personliga, ta ansvar och skriva under på något.”
- “När kulturen kom in i klassrummet i form av en TV med utbildningsprogram var det magi. Kultur är magi.”
- “Vilken roll har slöjden i skolan? Vi har fått i uppdrag att undersöka det.”

Nästa gång ser vi fram emot temat Global utveckling och hållbara ekonomier. Deltagarna denna veckan uppskattade det öppna samtalet och ville ha ännu mer av det, något som vi kommer ta fasta på och frigöra ännu mer tid till nästa vecka.

Tack till alla deltagare som gjorde premiären av Open Agency så rik på innehåll och perspektiv!

Anna Broekman, Unicom
Arrangör och moderator

Open Agency är till för att ansluta, lära och ge tillbaka. Vi trendspanar och diskuterar intressanta områden tillsammans med inbjudna representanter inom media, kommunikation, marknadsföring, samhällsutveckling, innovation, näringsliv och kultur. Det är några av grundstenarna när vi lanserat Open Agency med fyra trendspaningar: “Malmö Media Briefing” på Media Evolution City.

 

Comment
Hos oss Perspektiv

Sustainable Branding – To create long lasting brands and organic growth

The definition of sustainable

Before we get too deep on the topic of sustainability, it’s important to first define what sustainability is. We’re talking about more than just the environmental implications of sustainability. We’re talking about economy, environment, agriculture, communication, repurposing, development and organizational growth. What is sustainable today and what can be sustainable tomorrow?

One might ask what recycled paper has to do with a digital service and how it contributes to a sustainable brand? What could possibly be sustainable for you is not necessarily sustainable for me. Of course we should take care and protect our planet, environment and surroundings but what is sustainable for your business?

Sustainable branding

- Everyone is affected by brands.

We live in a society where we actively choose and communicate our identity through brands. From the phone you use to the food you eat, brands have become the easiest and widest used form of self expression.

Today, we see a growing trend: brand and community cooperation. From something as little as corporate sponsorship of a local organization, to something as grandiose as creating a mass free wi-fi network for any and all to use, the trend is on the rise and becoming more essential in establishing trust and loyalty from would-be consumers. Suffice to say, this wave of cooperation and integration isn’t going away anytime soon. Because of this, businesses today have an incredibly great power to influence and change social structure. No matter what your company does or produces, sustainable or not, we believe that all companies and brands have the potential to do something good. The same applies to all people. Everyone has potential to contribute to something good and live a good life.

Therefore it’s important that we should begin to redefine brands and instead start creating relationships that bind sustainability and communities in their business model. We can create sustainability by creating vibrant, transparent brands that grow organically over time (as humans do). We believe that it is possible to create humanistic brands that act and behave just like you and me. By starting to see companies and brands as an organic being, instead of a soulless machine, we can also begin to harness potential for positive social change.

All of this is fine and dandy, but as a business owner the question inevitably arises; how do we make money while doing this?

By creating brands which emphasize human traits and core values, we make them easier to relate to and thus more engaging. People are choosing brands more and more based on what they have in common with them. The idea is simple; you will be loyal to a brand you can relate to.  And how do we make a more relatable brand? By having a brand actively engage and impact its environment and community. One of the biggest mistakes a growing brand can make is to disregard social responsibility in their business model.

There are basically two types of enterprises. Those who work B2B and those working B2C, but the brands we work with have a B2C2C model. That is, business, customer and communities. The basic idea is that community, customer, and business all exist in the same ecosystem. A business affects community via jobs and services/products. Customers affect the community and business. And the community binds all three elements together. It’s incredibly important to integrate community into business models because it is the foundation of why your customers exist. We want to see this trio as an ecosystem where brands naturally take social responsibility towards communities. For us this is taking care of existing customers, generating new ones, and creating long-term relationships. The advantage of this system is that brands can better adapt to change and keep up with economic/social change in a natural and organic way where they both help to develop the market they are in, develop and strengthen communities, and most importantly be able to get a flow of information into the brand that can serve as a market research and analysis.

In short, this how you earn money and be sustainable.

We carefully examine each brand we work with in order to find the hidden potential that allows them to be sustainable and make money. One of our clients who work with executive search is also a mentor for new and young entrepreneurs. Another customer who works with bank economics gives students scholarships to be able to reach higher studies and be able to follow market trends. A third customer simply giving back to the women farmers who grow their ingredients in order to be able to grow more efficiently. This way you can both develop the market, strengthen the society in which you reside, be sustainable for the future, and make money with a better conscience.

We see brands as living organisms, just like you and me. Brands are individuals with their own personality. Therefore it is important to create an identity that is formed on the basis of the brand’s personal needs and potential to create positive social change.

Brands can and should spread joy, happiness and motivation to everyday life. In effect, creating a more vibrant business, happier societies and more satisfied customers.

_______________________________________

Hossein Lavi, co-founder and art director & Emilio Bernard, co-founder and designer @ Sustaintive Communication Studio
Twitter: @sustaintive 

 

 

Comment
Omvärld

Hållbarhetskommunikation i konsultvärlden

Wikipedia ger en smickrande beskrivning av konsult – ”en sakkunnig rådgivare”, en person som kan ge råd om saker.

Inom hållbarhet, precis som inom en rad andra områden, finns det nästan inga avgränsningar på saker som en konsult ska kunna; en hållbarhetskonsult ska helt enkelt vara bra på… ja, mycket, eftersom man kan få uppdrag inom alla möjliga branscher, marknader, företag och avdelningar. Man blir helt enkelt bättre på mycket utan att bli sämre på något specifikt.

Nej, riktigt så illa är det inte.
Behov av den breda konsultkompetensen kan dock snart bli historia: det är möjligt att i framtiden ska det mesta av hållbarhetsarbetet genomföras in-house, och hållbarhetskonsulter ska ha väldigt specifik kompetens (i alla fall enligt CSR 2.0-konceptet). Ett exempel: idag anlitar man en konsult för allt ifrån framtagning av CSR-mål och strategi till beräkning av koldioxidutsläpp på en fabrik i Ungern. I framtiden ska man anlita en konsult som ska vara en sakkunnig rådgivare inom arbetsvillkor för unga fäder i Östra Bangladesh.

Lyssna för att förstå, lyssna inte för att svara
Vad gäller hållbarhetskommunikation, räcker det inte med att organisationer presenterar sitt budskap, utan man ska också skapa relation. Flervägskommunikation är nyckeln här: lyssna för att förstå, inte lyssna för att svara. Kommunikation är inte en valfri komponent av hållbarhetsarbete som kan plockas bort när man så önskar. Från företagsperspektiv finns det snarare ingen hållbarhet utan kommunikation.

I grund och botten handlar hållbarhet om en sådan uppdelning av resurser som är rättvis både i kort och långt perspektiv. Hållbarhet är ingen avdelning. Inte heller är det något som ett företag ”har” eller ”inte har”. Man kan ha idéer, visioner, man kan ha en dröm om en perfekt hållbar värld. Hållbarhet däremot är inget som företag ”har”, utan något som företag kan, och ska bidra till, tillsammans med andra aktörer. Det praktiska CSR-arbetet ska inte finnas som en liten avbokad ruta i företagsstrukturen utan det ska gå igenom hela verksamheten som en röd tråd.

Är det något speciellt med hållbarhetskommunikation i konsultvärlden?
Arbetslivet för konsulter är mycket varierat – olika kunder, olika uppdrag. Med detta kommer en stor erfarenhet och förmågan att snabbt sätta sig i ett nytt uppdrag inom en ny verksamhet. På så sätt kan man bli en uppslagsbok av exempel, tips och tricks.

Som konsult håller jag ofta i utbildningar och föredrag om CSR och hållbarhet. Akademiskt sett är CSR ett rätt nytt område, praktiskt sett är CSR ett rätt spännande område. Det gäller att inte överbelasta utbildningsmaterial med teorier och teorem utan att övertyga om att jobba med hållbarhet är kul. En betydande del av materialet byggs på exempel från verkliga livet som företag sprider genom sina kommunikationsverktyg.

Under mina 4 år inom CSR och hållbarhet har jag blivit övertygad att utan kommunikation blir det inget hållbarhetsarbete (det är inte så konstigt att CSR-människor ofta sitter på kommunikationsavdelningen!). Bristande eller obefintlig hållbarhetskommunikation skadar företagens kapacitet att bidra till den hållbara utvecklingen. Och som vi alla vet omfattar den hållbara utvecklingen alla områden, både inom och utanför en organisation.

Ja, det räcker inte att man byter till pappersmuggar eller målar förpackningen grön. Hållbara(-re) förändringar ska landa så djupt som möjligt i företagskulturen, och utan en ordentlig kommunikation är det omöjligt.

________________________________
Anna Yelistratova, CSR Specialist, Sustainability, Social Repsonsibility, Human Rights, Communication
TEM at Lund University
Twitter: @Anna_atTEM

Comment
Perspektiv

Sustainable communication

Do you remember the last time you had a really great conversation?

Regardless if it was with a friend, a colleague or a stranger, I imagine that it was a rewarding experience. The two of you talking, listening, interacting, engaging with each other. I’m pretty sure you felt there was a mutual respect. Maybe you gained some new insights or was touched by something they said. Perhaps it made you look at something from a new perspective?

Now do you remember the last time you had that type of communication with a brand or a product? No? Most brands today are getting really good at communicating their thoughts and opinions through social media. They’ve adopted the new (digital) landscape and use the tools at hand to talk to millions of fans, followers and “friends” on a daily basis. For some reason though, it’s not really that same type of communication now is it? What we as communicators often forget is that communication is a two-way street. Without a mutual respect for each other there’s nothing to base the communication and the relationship on. How come so many brands try to start a communication by talking, rather than listening in and joining in on a topic?

Listen and understand thoughts and needs
When you listen to people and really try and understand their thoughts and everyday life, you get to understand what their needs are. This enables you to create products and services that not only make your users happier – but thoroughly gives them a better everyday life.

“Sure, but we’re already talking to our customers and taking input from them.” Well, that’s great but here comes the tricky part. Your organization will have to change. Your company will need to adjust and reshape. Every day. And there’s no guarantee that it will bring you anymore success.

I recently gave a short talk about the challenges the banking industry is facing. It’s an industry that have been centered around their own office for centuries and they have had complete control over their customers and the way they should run their business. The last couple of years though, we’ve seen a huge change within that industry and there are literally new services popping up every day that will give the old banks a decent fight over users.

I’m a consultant and consultants generally sell their services in relation to time. Some charge an hourly rate and some charge a monthly rate. But the general business model is that you pay X times Y. It’s an understatement that my potential might be resistant to hire someone they’ve never met (and usually never will meet) to do something that they find it difficult to scope. When talking to potential clients I realized I had to offer a lower risk, lower cost offer that I could offer to them without really knowing the specifics of their business. As a low risk offer, I realized I had to drop my current business model of charging for my time and give them a fixed price, fixed deliverable product. You can find out more about it my offer here.

Change is scary because you’re never sure of what you’re going to get. I have honestly no idea how my product will fall out. I have invested time and money in it but I’m not sure if it’ll ever generate me anything back.

But as Peter Aceto, CEO of Tangerine put it:
“Don’t get me wrong, (banking) innovation is not easy, but the alternative, as far as we see it, is no longer an option.”

So we dare to try. We dare to fail and because of that, we will succeed.

______________________
Anton Sten, a UI/UX designer based in Malmo, Sweden.

I take a strategic and experiential approach to design. I make sure all the elements of your brand work together instead of competing for attention, like middle children. I make small changes that have a big impact, ensuring things not only look great, but work the way they should, too. Send me an email – I’d love to talk to you.

Le Petit Garcon
@antonsten

Comment
Perspektiv

Hållbarhetskommunikation och hållbar kommunikation

Jag jobbar med kommunikation i Malmö stad – en kommun jag är väldigt stolt över, en kommun som arbetar aktivt med hållbarhet på många olika sätt – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Givetvis är kommunikation en viktig aspekt i hållbarhetsarbetet. För att Malmö ska kunna bli en ekologisk och socialt hållbar stad måste kommunen arbeta aktivt tillsammans med Malmöborna, vi har ett gemensamt ansvar för staden och det samhälle vi lever i. Hur vi agerar, varje dag, året runt – som enskild Malmöbo, som grupp och som kommun – har stor påverkan i dessa frågor.

För att Malmö stads hållbarhetsarbete ska vara framgångsrikt räcker det inte att arbeta med hållbarhetskommunikation, dvs. kommunicera och informerar om det hållbarhetsarbete som kommunen gör. Som kommun måste vi även vara oerhört duktiga på hållbar kommunikation.

En individs agerande och beteende styrs av två faktorer – kunskap/förmåga och motivation/engagemang. Den första kan vi påverka genom hållbarhetskommunikation. För att kunna ha en påverkan på den andra måste vi arbeta med hållbar kommunikation.


Istället för sopbil: MKB kör med en hästkraft i Rosengård. Foto: Caroline Franzén. Instagram @ostermalmo

Hållbar kommunikation
Eva Grundelius
definierar hållbar kommunikation så här: ”När det vi säger till varandra ─ och sedan kommer överens om att göra ─ är så noga undersökt och väl reflekterat att det håller att bygga vidare på.”

Hållbar kommunikation innebär alltså att vi måste lyssna och förstå, att vi ska se samband och helhet, att vi ska fråga och vara nyfikna – annars kan kommun och Malmöbor inte skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ligger framför oss, och vad var och ens roll är. Men hållbar kommunikation handlar också om öppenhet och transparens.

Många gånger jobbar vi i kommunen stenhårt och sen när allt är klart, vi har ett ”färdigt resultat”, så får Malmöborna ta del av det. Men jag tror vi har mycket att vinna på att släppa in Malmöborna ”bakom kulisserna” – vad händer, hur jobbar vi, vad är på gång, hur tänker vi, vad i detta kan du som Malmöbo påverka? Om en demokrati ska vara fungerande måste medborgarna ha en inblick i hur det fungerar, annars vet de inte vad de kan eller vill påverka. Här kan sociala medier vara en fantastisk resurs, utan att för den saken ta bort vikten av fysiska möten.


Foto: Håkan Dahlström, Flickr.

Autenticitet, empati, ärlighet och transparens
Autenticitet, empati, ärlighet och transparens är den nya valutan när det gäller kommunikation. Det var en av slutsatserna från den åttonde upplagan av World Public Relations Forum. Jag kan inte annat än hålla med. Det är enbart med dessa faktorer vi kan skapa hållbar kommunikation. Men det är också väldigt skrämmande. Det lämnar oss sårbara. Det skapar öppningar för diskussioner och samtal som vi inte är vana att föra. Och som jag i ärlighetens namn inte tror så många organisationer är rustade för. Jag skulle vilja påstå att det krävs en kulturförändring – från ledning till gräsrötter – för att vi ska klara av framtidens utmaningar kring hållbar kommunikation. Vi måste på allvar bli kommunikativa organisationer där kommunikatörerna blir specialisterna som kan stötta och utbilda, men det är alla medarbetare i organisationen som, i Malmö stads fall, möter Malmöborna i alla kanaler.

Detta är mina personliga reflektioner och jag är inte i detta avseende talesperson för Malmö stad.

Linda Nordgren
Twitter: @LindaNordgren
Blogg: http://nordgrenx2.se

Comment
Perspektiv

Design klar – dags att programmera?

Idag är kraven högre än någonsin på en bra upplevelse men att få en riktigt vass upplevelse är endast möjlig då design och teknik får leva i symbios.

I fredags hade vi på Valtech nöjet att dela våra erfarenheter på Media Evolution City kring att hitta nyckeln till de grymmaste användarupplevelserna. Två goa kollegor, Mattias Malmer och Marwin Brandt, reflekterade över sina egna upplevelser som användare och gav också sin syn på varför de lyckas leverera uppdrag där användarupplevelsen sticker ut.

Användarupplevelser som sticker ut 
1. För att skapa den bästa användarupplevelsen behöver vi ta in aspekter från både design, teknik men även koncept. Alla delarna är lika viktiga för att lyckas och det är i skärningspunkten mellan dessa tre som magin uppstår!

2. Eftersom få av oss är experter inom mer än ett av dessa områden är utmaningen att hitta arbetsmetoder för att tillsammans med andra i ett team få till denna symbios. På Valtech använder vi ordet ”tvärfunktionellt” som benämning på ett sådant team. Då finns koncept, design och teknik representerat under strategiarbetet, arbetet med design och koncept och det tekniska utvecklingsarbetet.

3. Att arbetet förändras under projektets gång känner vi alla till. Den utmaningen löser de flesta med att jobba iterativt och agilt. För oss är denna metodik inte begränsad till enbart den tekniska utvecklingen, vilket gör det möjligt för oss att ständigt under projektet utveckla och förbättra användarupplevelsen. Nyckel är ett lättrörligt arbetssätt med ett tvärfunktionellt team där både koncept, design och teknik finns tillgängligt under hela projektet.

Valtech har en företagskultur där vi gillar att dela med oss av våra erfarenheter. Fler seminarier den kommande månaden finns på vår sajt.

Valtech är en digital byrå som sedan många är funnits i Stockholm och som nu etablerat sig i Malmö. Vi är 200st som förenar kreativitet, teknik och lättrörliga arbetssätt för att göra våra kunder bättre. I allt det vi på Valtech gör så fokuserar vi på att skapa värde genom digitala strategier, användarupplevelser och tekniska lösningar.

//Jörgen Rosengren, Valtech Malmö, Media Evolution City

Här kan du titta på alla bilder från Världens Bästa After Work som Valtech var värd till på Media Evolution City fredagen den 19:e september.

Comment
Perspektiv