Sustainable communication

Do you remember the last time you had a really great conversation?

Regardless if it was with a friend, a colleague or a stranger, I imagine that it was a rewarding experience. The two of you talking, listening, interacting, engaging with each other. I’m pretty sure you felt there was a mutual respect. Maybe you gained some new insights or was touched by something they said. Perhaps it made you look at something from a new perspective?

Now do you remember the last time you had that type of communication with a brand or a product? No? Most brands today are getting really good at communicating their thoughts and opinions through social media. They’ve adopted the new (digital) landscape and use the tools at hand to talk to millions of fans, followers and “friends” on a daily basis. For some reason though, it’s not really that same type of communication now is it? What we as communicators often forget is that communication is a two-way street. Without a mutual respect for each other there’s nothing to base the communication and the relationship on. How come so many brands try to start a communication by talking, rather than listening in and joining in on a topic?

Listen and understand thoughts and needs
When you listen to people and really try and understand their thoughts and everyday life, you get to understand what their needs are. This enables you to create products and services that not only make your users happier – but thoroughly gives them a better everyday life.

“Sure, but we’re already talking to our customers and taking input from them.” Well, that’s great but here comes the tricky part. Your organization will have to change. Your company will need to adjust and reshape. Every day. And there’s no guarantee that it will bring you anymore success.

I recently gave a short talk about the challenges the banking industry is facing. It’s an industry that have been centered around their own office for centuries and they have had complete control over their customers and the way they should run their business. The last couple of years though, we’ve seen a huge change within that industry and there are literally new services popping up every day that will give the old banks a decent fight over users.

I’m a consultant and consultants generally sell their services in relation to time. Some charge an hourly rate and some charge a monthly rate. But the general business model is that you pay X times Y. It’s an understatement that my potential might be resistant to hire someone they’ve never met (and usually never will meet) to do something that they find it difficult to scope. When talking to potential clients I realized I had to offer a lower risk, lower cost offer that I could offer to them without really knowing the specifics of their business. As a low risk offer, I realized I had to drop my current business model of charging for my time and give them a fixed price, fixed deliverable product. You can find out more about it my offer here.

Change is scary because you’re never sure of what you’re going to get. I have honestly no idea how my product will fall out. I have invested time and money in it but I’m not sure if it’ll ever generate me anything back.

But as Peter Aceto, CEO of Tangerine put it:
“Don’t get me wrong, (banking) innovation is not easy, but the alternative, as far as we see it, is no longer an option.”

So we dare to try. We dare to fail and because of that, we will succeed.

______________________
Anton Sten, a UI/UX designer based in Malmo, Sweden.

I take a strategic and experiential approach to design. I make sure all the elements of your brand work together instead of competing for attention, like middle children. I make small changes that have a big impact, ensuring things not only look great, but work the way they should, too. Send me an email – I’d love to talk to you.

Le Petit Garcon
@antonsten

Comment
Perspektiv

Hållbarhetskommunikation och hållbar kommunikation

Jag jobbar med kommunikation i Malmö stad – en kommun jag är väldigt stolt över, en kommun som arbetar aktivt med hållbarhet på många olika sätt – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Givetvis är kommunikation en viktig aspekt i hållbarhetsarbetet. För att Malmö ska kunna bli en ekologisk och socialt hållbar stad måste kommunen arbeta aktivt tillsammans med Malmöborna, vi har ett gemensamt ansvar för staden och det samhälle vi lever i. Hur vi agerar, varje dag, året runt – som enskild Malmöbo, som grupp och som kommun – har stor påverkan i dessa frågor.

För att Malmö stads hållbarhetsarbete ska vara framgångsrikt räcker det inte att arbeta med hållbarhetskommunikation, dvs. kommunicera och informerar om det hållbarhetsarbete som kommunen gör. Som kommun måste vi även vara oerhört duktiga på hållbar kommunikation.

En individs agerande och beteende styrs av två faktorer – kunskap/förmåga och motivation/engagemang. Den första kan vi påverka genom hållbarhetskommunikation. För att kunna ha en påverkan på den andra måste vi arbeta med hållbar kommunikation.


Istället för sopbil: MKB kör med en hästkraft i Rosengård. Foto: Caroline Franzén. Instagram @ostermalmo

Hållbar kommunikation
Eva Grundelius
definierar hållbar kommunikation så här: ”När det vi säger till varandra ─ och sedan kommer överens om att göra ─ är så noga undersökt och väl reflekterat att det håller att bygga vidare på.”

Hållbar kommunikation innebär alltså att vi måste lyssna och förstå, att vi ska se samband och helhet, att vi ska fråga och vara nyfikna – annars kan kommun och Malmöbor inte skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ligger framför oss, och vad var och ens roll är. Men hållbar kommunikation handlar också om öppenhet och transparens.

Många gånger jobbar vi i kommunen stenhårt och sen när allt är klart, vi har ett ”färdigt resultat”, så får Malmöborna ta del av det. Men jag tror vi har mycket att vinna på att släppa in Malmöborna ”bakom kulisserna” – vad händer, hur jobbar vi, vad är på gång, hur tänker vi, vad i detta kan du som Malmöbo påverka? Om en demokrati ska vara fungerande måste medborgarna ha en inblick i hur det fungerar, annars vet de inte vad de kan eller vill påverka. Här kan sociala medier vara en fantastisk resurs, utan att för den saken ta bort vikten av fysiska möten.


Foto: Håkan Dahlström, Flickr.

Autenticitet, empati, ärlighet och transparens
Autenticitet, empati, ärlighet och transparens är den nya valutan när det gäller kommunikation. Det var en av slutsatserna från den åttonde upplagan av World Public Relations Forum. Jag kan inte annat än hålla med. Det är enbart med dessa faktorer vi kan skapa hållbar kommunikation. Men det är också väldigt skrämmande. Det lämnar oss sårbara. Det skapar öppningar för diskussioner och samtal som vi inte är vana att föra. Och som jag i ärlighetens namn inte tror så många organisationer är rustade för. Jag skulle vilja påstå att det krävs en kulturförändring – från ledning till gräsrötter – för att vi ska klara av framtidens utmaningar kring hållbar kommunikation. Vi måste på allvar bli kommunikativa organisationer där kommunikatörerna blir specialisterna som kan stötta och utbilda, men det är alla medarbetare i organisationen som, i Malmö stads fall, möter Malmöborna i alla kanaler.

Detta är mina personliga reflektioner och jag är inte i detta avseende talesperson för Malmö stad.

Linda Nordgren
Twitter: @LindaNordgren
Blogg: http://nordgrenx2.se

Comment
Perspektiv

Design klar – dags att programmera?

Idag är kraven högre än någonsin på en bra upplevelse men att få en riktigt vass upplevelse är endast möjlig då design och teknik får leva i symbios.

I fredags hade vi på Valtech nöjet att dela våra erfarenheter på Media Evolution City kring att hitta nyckeln till de grymmaste användarupplevelserna. Två goa kollegor, Mattias Malmer och Marwin Brandt, reflekterade över sina egna upplevelser som användare och gav också sin syn på varför de lyckas leverera uppdrag där användarupplevelsen sticker ut.

Användarupplevelser som sticker ut 
1. För att skapa den bästa användarupplevelsen behöver vi ta in aspekter från både design, teknik men även koncept. Alla delarna är lika viktiga för att lyckas och det är i skärningspunkten mellan dessa tre som magin uppstår!

2. Eftersom få av oss är experter inom mer än ett av dessa områden är utmaningen att hitta arbetsmetoder för att tillsammans med andra i ett team få till denna symbios. På Valtech använder vi ordet ”tvärfunktionellt” som benämning på ett sådant team. Då finns koncept, design och teknik representerat under strategiarbetet, arbetet med design och koncept och det tekniska utvecklingsarbetet.

3. Att arbetet förändras under projektets gång känner vi alla till. Den utmaningen löser de flesta med att jobba iterativt och agilt. För oss är denna metodik inte begränsad till enbart den tekniska utvecklingen, vilket gör det möjligt för oss att ständigt under projektet utveckla och förbättra användarupplevelsen. Nyckel är ett lättrörligt arbetssätt med ett tvärfunktionellt team där både koncept, design och teknik finns tillgängligt under hela projektet.

Valtech har en företagskultur där vi gillar att dela med oss av våra erfarenheter. Fler seminarier den kommande månaden finns på vår sajt.

Valtech är en digital byrå som sedan många är funnits i Stockholm och som nu etablerat sig i Malmö. Vi är 200st som förenar kreativitet, teknik och lättrörliga arbetssätt för att göra våra kunder bättre. I allt det vi på Valtech gör så fokuserar vi på att skapa värde genom digitala strategier, användarupplevelser och tekniska lösningar.

//Jörgen Rosengren, Valtech Malmö, Media Evolution City

Här kan du titta på alla bilder från Världens Bästa After Work som Valtech var värd till på Media Evolution City fredagen den 19:e september.

Comment
Perspektiv

When digital is Everything, then digital is normal

I fredags hade vi äran att vara värd för Världens Bästa After Work på Media Evolution City. Vi bjöd in till föreläsning och trevligt umgänge med ett helt gäng sköna människor. Tack till alla som kom och förgyllde vår eftermiddag och kväll!

>> Kolla in bilderna  här <<

Vi på Bas presenterade en rykande färsk betaversion av vår trendrapport Connect & Collaborate som vi släpper under hösten 2014. Håll utkik på vår hemsida för närmare datum eller maila Marie, Torbjörn eller Erich för mer info. Ofta sätter vi ihop workshops med kunder kring trendernas betydelse för olika branscher. Det brukar resultera i riktigt intressanta diskussioner, innovationer och ideer.

BAS class/vbaw at Media Evolution City Malmo sep 2014 from FrogEye on Vimeo.

Connect & Collaborate 
För dig som missade oss i fredags kan vi berätta att rapporten fokucerar på nya samarbeten, ny slags service och hur ny teknik är möjliggöraren. Här kommer en liten sammanfattning men ni är som sagt hjärtligt välkomna att kontakta oss för mer.
- Connect to local
Hur det lokala och autentiska påverkar vårt köpbeteende nu och framöver.
- Connect all touch points
Nödvändigheten av att sammankoppla kommunikation i alla kanaler för att möta konsumenter.
- Connect to the future
Ny teknik och vetenskap som kommer att leda fram till helt nya upplevelser av både produkter och retail.

Reflections
Presenting at Media Evolution in Malmö last Friday was fun. Seeing hundreds of Digital Eager beavers who want to learn about the future trends is always fascinating specifically because there are no real trends that can be quantified to be honest. There is speculation and then there is researched speculation and then there are people with big mouths (like me).

One key take away for myself was when I wondered with you guys whether there were Directors of Ink Strategies 20 years after the invention of the Gutenberg Press, like we have a gadzillion Directors of Digital Strategy  today 20 years after the advent of the World Wide Web. Does Digital deserve differentiation when it is integrated into everything everybody does? Ten years ago when you hired someone into a position you would always query whether they could use Microsoft Office. This digital tool was a default for wanting a position. These days it is just assumed that people have Office skills (whether it is Microsoft or not).
I believe we are coming to the end of digital as a separate entity, it is becoming part of everything, everybody and all walks of life. From the fisherman checking fish prices off the coast of Zanzibar to the Nuclear Engineer checking safety and security at a Nuclear Plant.
It was fun chatting with you and I hope to do so again!

Erich Hugo
Director: Business Development at ITG Digital 

Comment
Perspektiv

Consumer Behaviour

Att den digitala framfarten i vårt samhälle har förändrat vårt sätt att konsumera är nog ingen nyhet för dig. Men hur gör den det och vad får det för konsekvenser för hur vi utvecklar produkter, säljer våra varor och tjänster.

I september tittar Media Evolution närmare på konsumentens beteende. Med hjälp av våra medlemmar blir det föreläsningar, utbildningar och digitala funderingar som vi hoppas att du vill vara en del av.

Vad skulle t ex få dig att köpa nyttigare (och kanske gärna giftfri) mat? Kanske du redan gör så? Vad gjorde att du började göra det, om du inte alltid har gjort det förstås?

När Sille Krukow hjälpte en matbutik att få sina kunder att köpa mera grönsaker gick hon till butiken och studerade kundernas beteende. Hon såg då att kunderna köpte förpackningar som var färgglada, egentligen oavsett vad som var i dem. Så genom att sätta stjärnor i lysande färger på grönsaker ökade försäljningen markant.

Vi handlar på instinkt och rutin, det går av sig själv, som när du kört bil samma runda i flera år, så tänker du inte på var du ska svänga utan bara gör. Kolla in Silles intressanta snack från #theconf 2014!

Men hur ska då butikerna agera när allt fler handlar sin mat på nätet? Kommer de nätbaserade konsumenterna bli lika påverkade till impulsköp som kunderna i den fysiska butiken? Med färdiga matkassar och leverans till dörren köper du inte de där extra godsakerna som du kanske annars gör när du väntar i kassakön och som bidrar till butikernas viktiga omsättning.

En googlesökning visar att det bara är kvinnor som shoppar online, gärna liggande.

Jordens begränsade resurser
Många är vi som nöjer oss med att ha tillgång i stället för ägande.
De traditionella ägandeformerna förändras och hela industrier måste anpassa sig snabbt. Hur förbereder man sin affärsidé på att försäljningskanaler och konsumentbeteenden snabbt kan förändras?

Kan internet hjälpa oss att dra ner på konsumtionen och spara på jordens resurser, som i år redan tog slut i augusti? Nu när vi nu kan söka efter kunskap att grunda våra köp med bra research och beställa varor från hela världen. Men med ökade klyftor i världen – blir dessa tjänster endast de rika gang som har tillgång till datorer internet och har råd att använda dem? Eller kommer barnen i vår värld vara så vana med det digitaliserade livet att det spiller över på alla?

 Förändra din bransch

2011 pratade Björn Jeffrey från TocoBoca om hur barn har adopterat till den nya digitala världen i en tidig ålder och hur de med lätthet hanterar den. De hade titta mycket på hur blockbusterleksaker har gjorts tidigare, och hur de, när de kommit ut på marknaden hade förändrat deras marknad på innovativa sätt. Se hans snack från The Conference här!

Konsumentmakt
Den digitala utvecklingen ger även oss konsumenter mera makt som konsument, vi kan säga ifrån mot tillverkare och handlare som vi tycker hanterar jorden och sina anställda inhumant och vi tillåts vara kräsnare. Men är tillverkarna och handlarna redo för det, kan de hantera denna feedback och ändrar de sina beteenden de med, vill dom ens?

Som ni märker får jag så många frågor i skallen när jag tittar på våra beteenden när vi handlar. Det är något som naggar i mig då det känns så viktigt för mina barns framtid på ett jordklot som dräneras. Jag hoppas att vi gemensamt kan hitta svar på några av frågorna under september.

Vi är säkra på att många av våra medlemmar kan mycket om konsumenternas förändringsmönster och dom tankarna vi vill gärna höra!

Vidare läsning;
Psfk. har intressanta analyser om saker i världen, som tex. – What The 2030 Consumer Will Look Like, DN spekulerar hurNordic eCommerce Summit

Och, det finns en massa bra snack från The Conference genom åren om Human Behaviour!

Comment
Perspektiv

Rethinking worklife is a Swedish specialty

You are never as blind as when you look upon your own home turf. What we consider normal and mundane might be considered exotic and colorful, seen from another perspective or culture.

When elections get closer people tend to polarize the political status in a nation – which is also the case in Sweden this summer – but this is precisely why it’s good to take a healthy look at how the rest of the world perceives us from the outside. Just to get a fresh update.


Photo by Bells Design

How innovative are we? How adaptive to change? How do we measure ourselves compared to ourselves and others?

The latest piece I discovered comes from the blog of a social media network called “Business Vibes”. The blog post is titled “Sweden Continues to Think Outside the Box with Six Hour Work Day Experiment” and deals with questions, such as why is the Swedish economy so successful and why do so many technological advances emanate from here?

“Sweden often shocks first-time visitors with its laid-back success, making foreigners wonder how it is possible to have both lots of money and lots of leisure. According to economists, Sweden’s has a productive and well educated workforce that tend to adapt and learn new technologies quicker than most other countries.”

Rethink things, statuses and situations
One of the examples given is the notion of a future in which we work six hours per day instead of today’s eight. That’s a decrease by 25 percent; how does worklife change once you get the same pay but work less hours. A lot, I tell you.

A few examples of Swedish companies also get attention within the post; among others Hövding with their airbag collar for cyclists, Wrapp with their social media gift cards, and Incentive with their social intranet for organizations with high demand for privace – where I myself work.

It’s easy to get boastful – and it’s equally easy to get over-critical. A few looks on ourselves from the outside is good, in any case, for both sides – the over-critical and the boastful – but most important of all, it’s good for the ability to rethink things, statuses and situations.


Photo by Bells Design

Could it be that Swedes are prone to rethinking the way we do things because we care som much what the world think of us? I don’t know; but one thing I know – rethinking worklife has become something of a national specialty of Sweden.

I like it.

Natalia Brynte,
Digital Communication Manager Incentive

Comment
Omvärld Perspektiv

Kill the Creative Department!

A business whose only ambition is to continue doing tomorrow what they did yesterday, will wither as both its competitors and customers change around it. This has been true for a long time, but never more then today.

Surveys tells us that European Heads of Marketing agree on the fact that marketing has seen more changes in the last two years alone then the 50 years before them altogether. Campaigns have been replaced with dialogues, glossy with sustainability and the consumers are becoming more of co-creators. The technological evolution provides unlimited opportunities for us to interact with each other, compare prices, discuss the level of service, mock empty promises and demand answers. Given this new interactive world, the need for you to understand your costumer has never been greater.

The marketer’s former task, to glorify a product to distinguish it from others, is over. A new job stands on the doorstep. We need to accelerate the understanding of what our brand is actually doing both for our customers and the community. Then we need to help anyone who wants to spread the word about us to do so. How do you initiate, cultivate and develop a dialogue with individuals without sparkling ads? In Berghs trend spotting report “According to Berghs” we see that the best way to get there is to add value to your product or service. Not once every 10 years. E v e r y d a y! What can be done to achieve a more excellent service, better features or benefits, offered convenience or in the form of a social stand? If you try hard enough to add the right stuff, people will start talking and drive your communication to reach the far corners of the world.

But to achieve this ongoing process of improvement, not only to the product itself, but also to the holistic values surrounding your brand, everybody needs to get involved. Creativity has become far too important to be left to a special cadre of “creative people”. Everyday improvement calls for everybody’s engagement.  And that is were the real challenge starts. We all agree that in the modern competitive market business creativity is essential to success. Yet, few of us truly accept that this means that we must be able to re-imagine and reinvent our ways of doing what we do in totally unexpected ways. Only then can we create a culture that is open to creative risk-taking and an environment where failure is accepted as part of the creative process.

Myths about creativity
We also need to rid ourselves of a few myths about creativity. For one, neuroscience is telling us that new ideas often emerge from existing information in the parts of the brain that we associate with more rational processing and analytical thought. The myth of the creative genius who suddenly gets great ideas in a puff of brilliant inspiration continues to do much harm because it prevents us from recognizing what is really necessary in the creative process; the on-going, painstaking, development of fresh perspectives and the nurturing of initially small ideas in order to gradually create something significantly innovative. So, if you want to stay on top of your game – start up the holistic creative process and make use of all the possibilities that the world of tomorrow has to offer.

A few tips as you go along:
1. Science also gives away that the popular brainstorm-sessions just is not all it’s made up to be. You will get more out of the same amount of time by giving your employees, from the reception desk to the executive level, an hour or two to spend on their own, in nature or maybe a bathtub. 

2. Think “outside in”: use empathy to view your business from the customer’s point of view. Put yourself in their shoes and write down everything that springs to your mind.

3. It all starts with doubt. This will be your greatest challenge. How to work with doubt without loosing faith in the great stuff that you’re providing today. But when you do, great things will happen. You’ll get up to speed with the concept by listening to Alan Iny´s TED talk – “Reigniting creativity in business”.

Explore – innovate – Enjoy success!
Joakim Thulin, Head of Strategic Insight, Berghs School of Communication

Photocred: Len Radin, Flickr.

Comment
Perspektiv

To create the first steps towards a video game-centric city

Sweden is among one of the most active countries in the field of video games and electronic entertainment.

Cities like Stockholm and Skövde are among the most well-known cities with heavy concentrations of mainstream and independent game companies, respectively. However, how does the city that hosts the biggest LAN event in the world, DreamHack, fare in this environment? Jönköping has the Elmia Exhibition and Convention Centre which acts as the house of DreamHack twice a year and draws in thousands of eager fans of electronic sports and video games. However, even with such an important event taking place within its boundaries, Jönköping has little going on in regards to the video game industry.

When in Jönköping..
With that in mind, the Municipality of Jönköping created the project Best Gamer Job, led by Helena Nordström. Its initial purpose was to attract passionate video gamers savvy in the fields of business, public relations, marketing and much more. The chosen candidates, video gaming experts Erin Bower, from the UK, and Ronaldo Otto Bammann, from Germany, were then given various tasks in order to help Jönköping flourish into a more video game-centric city.

Their tasks include helping local companies solve their challenges through knowledge and examples given by the video game industry as well as gamification. Additionally, they are tasked with finding conventions and congresses globally that may be interested into using Jönköping as the host for their event. Finally, they also have the goal of dispelling outdated conceptions about the video game industry and its users, trying to convey that games, in many aspects, help people develop a multitude of skills and abilities while creating engagement for various activities.

With that in mind, it is an ambitious project with a short time of execution. However the important part is not to make immediate change, but to create the first steps in the right direction.

Authors:
Ronaldo Otto Bamman & Erin Bower, gaming experts at Best Gamer Job.

Read more: bestgamerjob.com/blog and facebook.

Comment
Omvärld

Varför skulle du bry dig om läsningen?

Var uppstår ansvar? Det är den viktigaste frågan i en väldigt gripande reportagebok som journalisten David Qviström precis kommit ut med.

Boken, som heter ”Nyttiga människor”, handlar om migranter och är just den sortens läsning som man önskar att alla fick ta del av – särskilt i ett samhälle där intoleransen, inskränktheten och den öppna främlingsfientligheten ökar för varje dag. Mycket snart har vi en situation där alla dessa strömningar har normaliserats och blivit en naturlig del av den politiska vardagen. Och då har vi alla förlorat något.

De senaste månaderna har jag arbetat med en läskonferens som går den 26 maj i Lund och som heter README. Konferensen har sin grund i den djupt problematiska utveckling som accelererat de senaste åren, där kompetensen för läsförståelse sjunker mycket snabbt. Nästan var tredje pojke i 15-årsåldern har idag så dålig läsförståelse att han har svårt att förstå den information som behövs för att navigera i samhället.

Det har pratats väldigt mycket om Pisa, men nästan bara ur ett skolperspektiv eller ur ett politiskt käbbelperspektiv. Och nu sitter du där och läser detta och känner antagligen att, ja, det är förfärligt, men du jobbar ju inte i skolan. Du kanske arbetar på en reklambyrå eller med webben eller med något digitalt eller med spel eller som jag – på ett produktionsbolag. Vad rör det dig? Vad rör det mig?

Akut samhällsfråga
Den senaste tiden har jag ringt runt till massor av människor och berättat om konferensen. Till företag, till organisationer, till fackföreningar, till mediebolag, till tidningar, till forskare och till politiker. Den initiala reaktionen har varit likadan överallt. Folk har frågat: Men varför ringer du till mig? Det här är väl något för skolan? Men det stämmer inte. Läsfrågan är vår kanske mest akuta samhällsfråga och den berör oss alla. Den kommer att ha direkt påverkan på vilket samhället vi kan skapa imorgon och den kommer dessutom att påverka allas våra affärer.

Ta tidningarna som exempel. Idag kämpar en stor del av alla dagstidningar med en kris som ännu inte har någon lösning. Men till dagens ytterst knepiga situation – som bland annat är en följd av den digitala utvecklingen – kan vi nu addera ännu en sak: dessa unga barn som inte kommer att kunna läsa ordentligt. Tidningarna kan räkna bort en tredjedel av männen framöver. De kommer aldrig att bli kunder eftersom de inte kommer att kunna ta till sig det som står i tidningen.

Var uppstår ansvar? Jag nämnde den ökade intoleransen i samhället tidigare. Fundera på det här: vilken sorts politiska budskap går att sälja till den grupp som inte kan läsa eller ta till sig komplex information? Vad händer med den högre utbildningen när studenterna inte har de färdigheter som krävs för att förstå undervisningen? Vad händer med ditt företag när kompetensen i hela samhället sjunker och vad händer med vår ekonomi när vår förmåga att konkurrera med andra länder minskar?

Läsfrågan har till nu diskuterats i slutna grupper. Skolan har diskuterat den för sig, biblioteken – där besöken minskar med 600 000 varje år – har pratat om den på sitt håll. Forskarna har talat om problemen i sina grupper och bok- och mediebranschen har ännu inte riktigt närmat sig frågan – trots att den redan idag påverkar affärerna. Även branscher som befinner sig till synes långt ifrån läsfrågan kommer att beröras. Vi på Anagram producerar bland annat underhållning i olika former. Men vilken underhållning kommer vi att kunna producera för de grupper som inte klarar av att läsa – och som därmed inte kan ta till sig kunskap och information om samhället?

Spridning av kunskap – pusha innovationen framåt
Med README vill vi skapa en årlig konferens där läsfrågan – och allt som har med den att göra: medievanor, ny teknik, nya beteenden, samhällsutveckling, banbrytande forskning – diskuteras av skolan, biblioteken, forskarna och bok/mediebranschen tillsammans. Just eftersom vi tror att det är viktigt att vi ser sambanden och sprider kunskapen mellan oss.

Vi vill också bidra till att pusha innovationen framåt. Därför ordnar vi ett 24-timmars hackathon på Internetinstitutet i Landskrona den 25-26 maj där vi hackar läsningen. Vi står för boende och mat – och välkomnar dig som har lust att jobba med internets bärande element: text.

Hackathonet leds av Johanna Ögren och Magnus Eriksson och vi har massa bra data att jobba med från Elib och Axiell. Du hittar mer information om det här.

Frågan som jag nu har ställt några gånger har faktiskt ett svar. Det är ett enkelt svar, men samtidigt lite jobbigt eftersom det är krävande.
Ansvaret är helt enkelt allas, oavsett bransch.

Välkommen till README. Vi vill förändra och vi vill göra det tillsammans med just dig.
Anders Mildner,
Content & Concept, Anagram Live

För fullt program och anmälning till README den 26 maj: http://readmelund.com
För information och anmälning till hackathonet: http://readmelund.com/hackathon/ 

 

 

 

 

Comment
Perspektiv

Spel och lek i relation till stadsutveckling

Spel kanske inte låter som något som har en självklar koppling till hållbar stadsutveckling, men överlappningarna är fler än man kanske kan tro. 

Det är inte ovanligt att spel används som verktyg för att undersöka komplexa problem eller pröva olika scenarios i stadsutvecklingsprojekt och liknande storskaliga förändringsprocesser. Spel används kontinuerligt i simuleringssyfte för krishantering, men också för att undersöka hur olika faktorer påverkar varandra i känsliga system som exempelvis vårt samhälle.

#otherplace2014

Spel har nämligen den unika egenskapen att de kan låta oss genomgå processer, utforska komplexa problem över tid, utforska situationer utifrån olika perspektiv och roller samt få förståelse för makt- och resursfördelning. Svåröversiktliga konsekvenser av val som annars hade tagit flera år, kan teoretiskt sett ‘spelas igenom’ inom loppet av minuter. Man kan säga att spel tillåter oss att begå stora misstag i en ‘säker miljö’. Användandet av spel som verktyg i dessa situationer kan bestå av allt från simpla, kollaborativa brädspel till komplexa simuleringar som använder realtidsdata. Det är såklart viktigt att komma ihåg att det alltid blir förenklingar och gissningar som man jobbar med i dessa fall. Livet och kulturen är värden som är svåra att mäta och förutse.

Stadsutveckling handlar ju inte bara om planering av betongbyggnader och asfalterade vägar. Städer är ju levande noder som hela tiden formas av kulturen och det samhälleliga livet.

Otherplace – forskningsprojekt
Det vi ämnar göra som en del av forskningsprojektet Otherplace är bland annat att jobba med spelperspektiv på värdefrågor. Precis som ett spelsystem är en struktur av regler som styr en spelares handlingsutrymme, är vårt samhälle ett regel- och normsystem vi hela tiden navigerar. En stad och dess byggnader utgör ju också fysiska begränsningar och möjligheter. Ett instängslat område betyder något helt annat än en offentlig park, och miljön runt omkring oss kan ses som en blandning av explicitita, implicita såväl som fysiska och sociala regler och begränsningar, eller möjligheter.

Otherplace utforskar, experimenterar och helt enkelt leker med dessa regler.

Lekande är ofta något som anses höra barndomen till, och som då motiveras genom att tillskrivas olika former av pedagogisk nytta. Lek är ofta definierat som något som inte motiveras av externa medel, och som inte leder till skapandet av något säljbar produkt.

Vad innebär det då när vuxna leker mitt i ett köpcentrum, som kanske kan ses som konsumtionssamhällets högborg?

Samtidigt ser vi ofta digitala designbyrås presentera sig med bilder från sina kontor där lokalerna tycks fulla av spelkonsoler, pingisbord och lekfulla rum. Att ha tid att leka eller att ha möjlighet att leka på sitt jobb är i vissa sammanhang positivt och associerat med status.

Detta är exempel på frågor som är intressanta att arbeta med inom ramen för projektet. Otherplace är en mindre del av ett större forskningsarbete som utforskar kulturen som fjärde dimension för hållbar stadsutveckling. Otherplace utforskar spel brett, och utöver spel- och lekperspektiv på värdefrågor, handlar projektet om deltagande och samarbete mellan olika discipliner för att utforska såväl spel och lek som andra kreativa praktiker som finns närvarande i området Norra Sorgenfri i Malmö.

Otherplace is an experimental game and play event in Malmö

Norra Sorgenfri i Malmö – platsen som gäller
Projektet kommer leda upp till ett experimentellt spel- och lekevent som kommer hållas i Norra Sorgenfri i Malmö i mitten av augusti 2014. Som en form av social intervention kan vi idag se att spel och lek kan användas för att ifrågasätta regler och undersöka gränser i det urbana rummet. I enlighet med översiktsplanen, som är Malmö stads långsiktiga plan för stadens utveckling, fokuserar själva evenemanget på stadsrummets betydelse som gemensam kontaktyta där mötet mellan människor anses viktigt för en god samhällsutveckling.

När det kommer till kultur som hållbar stadsutvecklingsdimension tror jag inte att man ska förringa kraften i mindre evenemang som detta. De blir då tillfälliga mötesplatser och dialogplattformar som kan ha styrkan att engagera i och med sin aktualitet. Någonstans är stadsutveckling, som allt annat, en process i rörelse och ständig förändring och då måste kulturpolitiken kunna vara flexibel nog att möta det.

Läs mer om evenemanget Otherplace här. Och vill du vara en del av processen, eller delta på någon workshop – hör av dig till oss!

Bilder: Otherplace.se

PS. ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) bjuder in till frukostseminarium som handlar om Urbant lekande, spelande och utforskande på Media Evolution City 20 maj. Välkommen att delta! DS.

Comment
Omvärld