Vi tackar för ett givande årsmöte

I torsdags förra veckan samlades ungefär 70 personer (från bland annat 38 av Media Evolutions medlemsföretag och -organisationer) för att diskutera och besluta om olika frågor rörande Media Evolutions framtid.

Vi är mycket tacksamma för de givande diskussionerna på årsmötet. Sedan årsskiftet har vi formerat organisationen, analyserat kraven från strukturfondsprojekten och valt inriktning. Därför var årsmötet ett mycket viktigt och bra avstamp inför framtiden med vårt arbete. Ett stort tack till alla som var på plats! Lite bilder från mötet hittar ni här.

Under eftermiddagen fattades en rad beslut. Media Evolutions verksamhetsplan för 2010 spikades, det togs efter en diskussion beslut om de nya årsavgifterna för 2010 och om styrelsens sammansättning.

Vi tackar Erik Robertson från Redikod AB och Ralf Ivarsson från Film i Skåne AB som lämnar styrelsen för ett fint år. Vi välkomnar Tina Kaikkonen från TAT och Kerstin Hassner från Helsingborgs stad samt Tomas de Souza från Good Old som kliver in som suppleant.

Comment
Hos oss