Kollaborativt filmskapande får stipendium av BoostHbg

Helsingborgsbaserade filmaren Nic Schröder och Tobias Lundqvist från Halmstad får ett stipendium värt 300 000 kronor av BoostHbg och First Motion, för att internationellt jobba med cross media-projektet Larger than Live.

Larger than Live och är en applikation som tillåter kollaborativt filmskapande. Bildmaterialet skapas av användarna själva, och/eller av professionella filmskapare. Råmaterialet görs därefter tillgängligt online, varpå det kan bearbetas till unika medieupplevelser av användarna själva via en webb-baserad plattform.

First Motion är ett EU-stöttat projekt som utforskar rörlig media-industrin på bred front. Under tre år ska samtliga Östersjöländer, plus Norge, undersöka nya berättarformat, affärsmodeller, den kreativa processen, utbildningar, klusterbyggande och distribution med mera. BoostHbg är Sveriges representant.

Tillsammans med en rad andra olika insatser syftar First Motion och BoostHbg’s delaktighet till att utveckla nytänkande projekt och lägga en god grund för entreprenörer inom cross media med kontaktnät i hela Europa.

BoostHbg är en del av Media Evolution då de driver projekt som driver delfinansieras av oss. Dock inte detta projekt.Comment
Hos oss