Rösta på våra förslag till SXSW-programmet

Peter Stark (@peterstark) på TAT, Martin Berg (@martinberg) på Good Old och jag (@thornkvist) härifrån har skickat in vars ett förslag på programpunkter till nästa års SXSW-program. Förfarande nu är att alla får rösta de idéer man gillar som sedan hamnar i det slutgiltiga programmet.

Registrera dig lite snabbt, rösta på de här tre förslagen. Det är dags att föra fram vår region i Austin.

The Face of Android: Designing Custom Home Screens – Peter Stark
As an open mobile operating system, Android OS permits phone vendors, carriers and application developers, to design their own home screens to replace the default provided by Google; and to some extent, also other parts of the UI. Are custom Android UI good or bad for Android in general? Are custom home screens fragmenting the Android developer ecosystem?

Questioning the Gap Between Popular Science and Academia – Martin Berg
The absence of sociological theory is remarkable in current efforts to make sense of social media. In what way is the social media revolution described and conceptualised in the current popular scientific literature? How can technological innovation be understood in a wider framework of late-modern society?

Love Has a Lot to Do With It – Martin Thörnkvist
This is a discussion about how to create sustainable careers for artists based on the reality we are facing today. We have a unique possibility in time to create new structures, goals and methods. How can artists build a music career that is long and sustainable? Which is the role of support functions such as labels today and tomorrow?

Vi kommer att “arrangera” (säga: hej, vi tycker det här är bra. vi åker. kom med, sätt dig i ett internationellt sammanhang, inse att du är lika bra som alla andra, lär känna alla andra och lär känna de andra företag som åker med härifrån) ett besök på SXSW även nästa år.

Vi hoppas att ännu fler företag vill haka på den här gången. Återkommer snart med upplägg och så vidare. Börja fundera och planera in det redan nu, det första early bird-priset går ut den 24 september.

Comment
Omvärld