Länkkärlek, vecka 41

Webben är död, iPad-tidningar har en bit kvar i sin utveckling och bokbranschen har en del att lära av musikbranschen. Det är kärlek för oss. Räcker inte det för att släcka din törst så
kolla in tidigare veckor länkkärlek.

Web is dead
Tobias Nielsen (@tobias_nielsen) noterar att det inte bara är Wired som skriver om att den öppna webben marginaliseras till förmån för mer avgränsade internet-applikationer. Även The Economist toppar med “The Web’s New Walls”, en artikel om nationer som stänger internetgränser, sociala plattformar inom vilka diskussioner sker och operatörer som knyter innehåll till bara sina nät. För mediebolag kan det ses som en öppning eftersom det verkar vara enklare att ta betalt inom de lite mer avgränsade internet-applikationerna än på den öppna webben.

Illustration: www.baekdal.com
Print vs iPad vs web
Thomas Baekdal (@baekdal) gör en bra poäng av iPad-tidningars tillkortakommanden genom att kontrastera dem mot de betydligt mer öppna webb-versioner: “The change that print media are facing is not that paper has turned into screens, but that disconnected is now connected.”

Ebook Publishers Never Learned: DRM & Ridiculous Prices
Mike Masnick (@mmasnick) skriver om att bokbranschen gör om samma misstag som musikbranschen för länge sedan förstått att de gjorde och i många fall rättat till. Det här en av anledningarna till att Media Evolution finns, att föra ett samtal över branschgränser för att lära av varandras misstag och att dra nytta av varandras möjligheter.

Vill du få vår Länkkärlek som ett mail varje onsdag? Skicka din mailadress till vår kommunikationsavdelning aka. Petra Berggren

Comment
Omvärld