Diskutera möjligheter för text i digitala format

Framtidens bokbransch @ Moving Images 2010
Olika mediebranscher är olika bra på att anamma nya möjligheter. Styrkan i Media Evolution är att vi samlar företag från olika branscher så att vi kan lära av varandra.

Därför bjuder vi in till två rundabordssamtal under hösten och lika många under våren. Syftet är att diskutera och gå på djupet i ett antal ämnen som kan trigga oss till nya tankar, affärsidéer och projekt.

I det första rundabordssamtalet kommer vi fokusera på vilka möjligheter det finns kring text och ord i digitala format. Ämnet kom upp under Moving Images 2010 där vi diskuterade bokbranschens framtid. Vi vill nu ta steget längre, gå in i en djupare diskussion och inkluderar dagstidningar, böcker, magasin och så vidare.

Från branscherna som sysslar med textpublikation kommer Sydsvenskan, Helsingborgs dagblad, Aller media, Egmont och Nationalencyklopedin vara representerade. Utöver det vill vi ha sju stycken ”digitala vildar” med olika bakgrunder.

För att få en fokuserad diskussion leds samtalet av en moderator med stöd av spetsiga frågeställningar och tydliga mål.

Frågeställningar:
1. Hur får vi branscherna att digitalisera sig? 2. Vilka behov behöver digital paketering av text lösa? 3. Hur och var kan man tjäna pengar?

När: 12 november 9.00-13.00 inklusive lunch
Var: Kockums, Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö

Vill du vara med?
Har du massa idéer och tankar kring hur branscherna kan skapa en affär kring text på digitala plattformar? Skicka ett mail till Yasemin. Skriv en kort mening om vilken din vinkel skulle vara. Vi ser till så att gruppen blir en bra mix av olika kompetenser. Efter samtalet kommunicerar vi till omvärlden vad gruppen kom fram till och tillsammans tar vi idéerna vidare

2 comments
Hos oss
  • http://mediaevolution.se/2010/11/04/dags-att-vakna-till-digitalt-liv/ Dags att vakna till digitalt liv « Media Evolution

    [...] diskussion Nästa fredag arrangerar vi ett rundabordssamtal på det här ämnet. Idén är att låta företrädare från företag som säljer text i olika [...]

  • http://mediaevolution.se/2010/11/15/behov-digitala-textformat-behover-tillmotesga-och-hur-vi-tjanar-pengar-pa-dem/ Behov digitala textformat behöver tillmötesgå och hur vi tjänar pengar på dem « Media Evolution

    [...] vårt första rundabordssamtal samlade vi företrädare för företag som arbetar med att publicera text i olika former, plus ett [...]