Augmented Reality-konferens i Stockholm [gästpost]

Michaela Schmied (@sweetar) från medlemsföretaget Misprinted / SweetAR arbetar bland annat med hur företag kan använda Augmented Reality. Förra veckan var hon på konferens på ämnet och har skrivit en rapport från det.

Några gånger per år ordnar företaget Atomer & Bitar konferenser kring intressanta teman, som de anser särskilt heta och som har anknytning till den digitala världen. Förra veckan var det dags för en om Augmented Reality eller förstärkt verklighet, som begreppet kan översättas med. Vill du läsa mer om vad Augmented Reality är och hur det kan användas så läs mer på SweetAR’s egen blogg.

Jag var inbjuden att tala på konferensen på Spårvagnshallarna tillsammans med sex andra personer från sveriges Augmented Reality-scen. Alla hade vi varierande koppling till Augmented Reality; det fanns interaktivitetsforskare, AR-producenter och representanter från kundsidan med egna färdiga projekt. Totalt var det ett sjuttiotal deltagare, också de med olika bakgrund som exempelvis kommuner, kommersiella företag eller organisationer.

Tre höjdpunkter
Magnus Axholt från Linköpings universitet berättade om utmaningen att hitta en smidig interaktion mellan människa och maskin. Vi fick även se ett flertal exempel och skarpa projekt under dagen, bland annat det välkända och framgångsrika “Plug into the smartgrid”, som digitala och svenska byrån North Kingdom producerat för General Electrics. På eftermiddagen berättade sedan Alex Olwal, doktorand på KTH, om interaktion med digital data nu och i framtiden – om touchscreens, 3D-perspektiv, digitala ytor och immateriella skärmar.

Själv talade jag om vad som är och inte är Augmented Reality, i relation till sådant närliggande som kanske kan verka vara det (annan digital interaktion, till exempel med 3D-hologram, touchscreens eller liknande).

Mot slutet av dagen berättades det om två stycken exempel på mobila AR-applikationer. Dels en för marknadsföringen av Göteborg i projektet Go:teborg, på plattformen Layar. Och dessutom berättade Christer Pettersson från Eniro om AR-mobil-apparna Eniro Live och Eniro på sjön.

AR-glasögon en fluga?
Det jag själv tar med mig från dagen är Magnus Axholt och Alex Olwals poänger om vikten av smidig interaktion mellan människa och digital data, företrädesvis utan adderandet av fysiska objekt (unobtrusive objects). Båda uttryckte skepticism mot nyligen lanserade AR-glasögon, just för att de utgör ett användningshinder i sig. (Not: Augmented Reality-glasögon adderar digital grafik på det som bäraren av glasögonen ser i synfältet.)

På det hela taget var dagen väldigt intressant, och jag hoppas att deltagarna inspirerades av både existerande projekt och framtida möjligheter.

Comment
Omvärld