Creative Shanghai

Shanghai är den mest kreativa och västinspirerade staden i Kina. Och ändå så annorlunda mot allt vi är vana vid. Men bakom ytan av stadens mängder med människor, stora vägar och höga hus, finns ett kreativt Shanghai som också har stora likheter med det vi gör.

Media Evolution deltog vid Region Skånes dagar i svenska paviljongen på Expo 2010, då media var ett av tre utvalda styrkeområden. Här profilerade vi mediabranscherna och södra Sveriges styrka på området, genom föreläsningar på Expot och digitala utställningen For the Moment (samproducerad med Superlativo). Samtidigt passade vi på att, tillsammans med TAT , Bambuser, MEDEA, SVID med flera, upptäcka det kreativa Shanghai och undersöka möjligheterna till utbyten.

Nya industrin i gamla industrins lokaler
”Shanghai har idag 81 officiellt utnämnda creative clusters, men idag satsar regeringen mer på kvalitetsutveckling av de existerande istället för ett ökat antal”, berättar Marina Guo i samband med vårt studiebesök på ett av de mest framgångsrika klustren, Bridge 8. Stället startade 2005 som ett av 18 kreativa kluster i Shanghai, och rymmer kreativa företag i en före detta bilfabrik.

Nya industrin i gamla industrins lokaler – i Shanghai händer samma som i Malmö. M50 och 1933 är två andra exempel på ställen vi besökte, till stor del som inspiration till byggandet av ett Media Evolution City, där gamla industrihallar och slakthus i centrala Shanghai omvandlats till mötesplatser för kreativa verksamheter. Här ryms gallerier, studios, kontor och restauranger i inspirerande råa och öppna miljöer.

Du kan kopiera produkten men inte systemet
Samtidigt som likheterna ibland är förvånande påtagliga finns stora skillnader i affärskultur. Amelia Hendra och Albert Cheng på IDEO’s Shanghai-kontor, belyste skillnaden väl med citatet ”Creativity in China is not on technology, but more on the business model”. I Kina råder helt andra förutsättningar vad gäller fungerande affärsmodeller men samtidigt är det där nyckeln ligger, när produkterna i sig är snabbt kopierbara.

Öppenhet är givetvis en annan del av det kreativa arbetsklimat vi är vana vid som till stor del saknas i Kina. Men initiativen finns där. På Xindanwei ryms en skön blandning av kaffe, kontor och unconferences för små eller frilansande företag. De kinesiska entreprenörerna lyser dock än så länge med sin frånvaro i en miljö där arbetsplatsen delas med andra och kan hyras per månad eller timme.

Shanghai – southern Sweden
Vad finns det då i Kina och Shanghai som vi kan ta vidare för att utveckla mediebranscherna i södra Sverige? Liksom i allt annat tror vi att det bästa är att utgå i konkreta behov och exempel.

Till att börja med finns där intressanta utbyten att göra med de kreativa kluster som till delar liknar vad vi gör här. Shanghai Theatre Academy, ett av de ledande universiteten i Kina inom media, för efter vårt besök diskussioner med Malmö högskola/MEDEA om utbildnings/forsknings-utbyten och med Media Evolution om det nya kreativa kluster som är under planering på campus.

Vi vill samtidigt bättre lära känna intresset hos våra medlemmar att inleda samarbeten, närma sig och/eller bättre lära känns det kinesiska företagsklimatet och förutsättningarna för att göra affärer i Kina. Med hjälp av de kontakter vi skapat i Shanghai finns både förutsättningar och intresse att bygga mer konkreta samarbeten och utbyten, utifrån de behov som finns.

Likheterna är fortfarande få i förhållande till skillnaderna, men i de kreativa näringarna gror en underifrån-kultur även i Kina, och i Shanghai händer allt otroligt snabbt. Inspirerande utbyten är en start, för att lära känna varandra, till att hitta mer konkreta samarbetsområden. Och marknaden är stor och spännande, om än med helt andra förutsättningar. En kontakt in är första steget i att börja undersöka affärsmöjligheterna, och detta har vi nu.

Fler bilder från vårt besök hittar du här.

Comment
Hos oss