Bra diskussioner i Karlshamn

Höstens tredje medlemslunch ägde rum i Karlshamn med ett 10-tal medlemmar.

Efter en kort presentation av alla deltagare, berättade Martin Thörnkvist om innehållet i vår senaste publikation ”Finansiera mera” vilket följdes av en intressant diskussion om hur finansieringsformer kan och bör vara en del av hela affärsidén initialt.

Hur behåller man och lockar fans? Och hur kan filmbranschen lära av dataspel och hur kan kommunikationsbolag lära av spel?

Bland annat delade Henrik JP Åkesson från Trossfilm med sig av sina erfarenheter från hur han fick ihop finansieringen av sin senaste film. Tarsier Studios, Istudios, Blekinge UPP, Netport och Reaktor Sydost var några av de övriga deltagarna.

A comment
Hos oss
  • http://www.youusandthem.com Johan Höög

    De övriga deltagarna var You Us and Them. :)