Länkkärlek, vecka 45

Praktik på Facebook, statistisk om platsen och råd från Skype-grundaren. Där har du veckans länkcocktail, känns som att man står sig på den ända till vecka 46?

3 Tips for Maximizing Engagement With Facebook “Likes” and Shares
Mashable har tänkt till om hur man bäst använder Facebook (glöm inte att det 500 miljoner andra än dig själv där) för att sprida innehållet på sin sajt. Läs, begrunda och snickra.

Smartphone Users Aren’t Very Geocentric, But Watch This Space
Wired.com lyfter fram en rapport som visar att location based services inte riktigt händer ännu. Bara 4% av amerikaner som användare sin mobiltelefon för internetsurf använder tjänster som Foursquare och Gowalla. 7% använder mindre explicita platsbaserade tjänster som Twitter. Låga siffror procentuellt sätt, men ovan nämnda tjänster är är bara några år gamla och jättar som Facebook och Google satsar på området. Detta kombinerat med tjänsternas unga ålder tyder på tillväxtpotential. Bra läge att ge sig in i leken.

What I’ve Learned, By Skype’s Niklas Zennstrom
Skype och Kazaa-grundaren Niklas Zennström ger 16 korta och koncisa råd för hur man gör verklighet av en god idé. Gillar framförallt “Surround yourself with smart, dedicated people — to build something isn’t a one-man show”.

Vill du få vår Länkkärlek som ett mail varje onsdag? Skicka din mailadress till vår kommunikationsavdelning aka. Petra Berggren. Spana också in tidigare veckors länkkärlek.

Comment
Omvärld