Höstens Cross Media Labb visar vägen och utvecklar nya projekt

För några veckor sedan gick höstens Cross Media Labb av stapeln. Labbet syftar till att sammanföra människor från olika mediebranscher så att de kan lära av varandra och utveckla nya projekt tillsammans. Labbet är en del av Media Evolutions verksamhet och drivs av BoostHbg.

Hej Johanna Olsson, projektledare för Cross Media Labb, nu vill vi höra allt om labbet!
Cross Media Labb är en möjlighet för aktörer inom media i Skåne och Blekinge att utvecklas. Branscher som webb, film, spel och TV kan tyckas närbesläktade på många områden, men de skiljer sig åt på minst lika många. Just likheter, som att man arbetar i produktion, att man arbetar mot en publik, att det finns ett konstnärligt skapande i arbetet, gör att man kan inspireras av varandra på de områden som är väldigt olika.

Det vi gör är att samla en mindre grupp människor från olika branscher så att de får arbeta och utvecklas tillsammans under en period. Vi inleder med en fyra dagars workshop då de får komma bort från sin vanliga arbetsplats och omgivning. Bara detta brukar resultera i att det blir enklare att se nya vägar och möjligheter.

Under de första dagarna arbetar vi med att se vad cross media och trans media innebär. Vi tittar också på de representerade branschernas styrkor och svagheter, och hur de faktiskt arbetar. Deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter, och utforska de andras. De första dagarna avslutas med idéarbete kring faktiska samproduktioner där branscherna kan stärka varandra på olika vis. Inte alltid på det vis som man klassiskt tänker på när man talar om cross media. Alla kombinationer är välkomna. Efter detta följer en längre period med eget arbete, evaluering och slutligen möjlighet för att pitcha sitt projekt för att få resurser att arbeta vidare med projekten.

Även om vi hoppas mycket på projekten som tas fram under labben, så är den förändring som sker i hur aktörerna arbetar i sin vardag minst lika viktig för oss. Att de insikter man får under labbet faktiskt blir en ny kraft i det egna företaget.

Hur skiljer sig höstens labb från vårens?
Efter vårens labb har vi utvärderat, tänkt och knåpat. Slutgen plockade vi russinen ur kakan och gjort labbdesignen ännu bättre. Denna gång var det ett större diskussionsfokus – vi hade inte några klassiska föreläsningar utan middagsgäster. Till exempel kom Hanna Stjärne som leder framtidsutredningen på SR på middag. Under labb två experimenterade vi även mer med omgivningen. Istället för att hitta den bästa lokalen så hittade vi den bästa miljön och hade således ett helt naturreservat till förfogande.

Vilka deltog i höstens labb?
Att få en grupp som kompletterar varandra som personer och har olika syn på saker och ting är av yttersta vikt i labben. Denna gång deltog Lars Håhus, Speldesigner på Shortfuse, Kristina Björkman, speldesigner på Mjao, Anna Lantz, TV-producent på Maj Maj Måne, Ann Lundberg, frilansande produktionsledare och samordnare Rum 1 på Dunkers Kulturhus, Anna Weitz, dokumentärfilmare från filmkollektivet Råfilm, Csaba Bene Perlenberg, Filmskapare och Peter Rosdahl, projektledare på GoodOld.

Vad kom ni fram till efter 4 dagar av intensivt labbande?
Efter att alla tankar kokats ner kom det fram tio idéer, och slutligen valdes tre ut som olika grupper arbetar vidare med. Dessutom valdes två idéer ut som gruppen tillsammans vill ta vidare. Deltagarna får själva avgöra när de vill berätta om idéerna, men jag kan avslöja att vi hoppas på ett väldigt spännande samarbete mellan gruppen och en av avdelningarna på Dunks Kulturhus. Inget är bestämt ännu så jag vill inte säga för mycket, men alla är väldigt peppade och inspirerade av de idéer som togs fram till just detta case.

Vilka var de absolut mest spännande frågorna som lyftes vid höstens labb?
Vilken som var den mest intressanta beror på vem du frågar, men jag fastnade länge för framförallt tre olika ämnen. Först och främst diskussionen om projektledningsmetoder. Om hur agila metoder skulle fungera inom till exempel film. Diskussionen föddes ur ett samtal kring hur olika beslutsprocesser ser ut i branscherna och hur det påverkar de som arbetar i projekten. Vidare var frågan ”om det måste vara så himla roligt hela tiden” i samtal om spel i kombination med dokumentärfilm rolig att beröra. Denna fråga lyftes sedan även på Sheffields dokumentärfestival någon vecka senare, så det verkar vara en fråga som många funderar på just nu. Den tredje var frågan om att väcka känslor. Hur väcker film, spel och webb känslor hos människor på olika vis?  Och vem är bäst på det i dagsläget?

Annars var, som alltid, frågan om olika sätt att finansiera uppe flera gånger. Det är ju alltid intressant.

Vad händer nu?
Nu arbetar grupperna på egen hand, och jag har bokat in möten med några av dem för att undersöka nästa steg för deras projekt. Delar av gruppen träffas också för att hjälp varandra med projekt i de egna företagen och för att fortsätta några av alla de diskussioner som kom upp under labbet. Om någon vecka är det dags för deras evaluering, där de både utvärderar labbet, och sin egen del i det.  Vi på BoostHbg arbetar med olika former för hur projekten bäst pitchas. Det är ju som bekant inte den enklaste ekvationen för cross mediala projekt.

Fler bilder från labbet


Comment
Hos oss