Tankar om Västra Hamnens framtid i film


Hur uppstod de kreativa miljöer som idag finns i Västra Hamnen i Malmö? Vad och vem har bidragit till att vi kan uppleva den kreativa smältdegel som kvarteren runt Media Evolution, Malmö högskola, MINC, SVT och en rad andra kreativa företag idag utgör? Och framför allt, vad krävs för att Västra Hamnen ska fortsätta utvecklas i kreativ riktning?

Kreativa Malmö är ett projekt som vi arbetat med under våren och hösten 2010. Projektet, som nu är avslutat, syftade till att dokumentera och fånga den kreativa utvecklingen som blomstrar i Västra Hamnen medans den pågår. Tanken var att skapa ett slags tidsdokument för eftervärlden och fånga svar som ringar in områdets utveckling ur olika perspektiv.

Projektet startades av skribenten Lotta Solding. Projektägare var Malmö stad, medverkade i projektet gjorde vi tillsammans med Region Skåne, MEDEA och Scandvision. Till en början var tanken att slutprodukten skulle bli en bok. Men efter några extra tankevarv landade vi i att göra korta filmer – tillgängliga för alla.

Filmer om Västra Hamnens samtid och framtid
I filmerna intervjuas vitt skilda personer som bidragit till eller betraktat Västra Hamnens förvandling. Malmö stads näringslivsdirektör, Pehr Andersson, berättar att han vill ha mer av allt i Västra Hamnen, ID kommunikations delägare och strateg, Bengt Lundahl, pratar om hur viktig regionens satsning på media är för områdets utveckling, Ylva Gislén, seniorforskare på MEDEA pratar om framväxten av Malmö högskolas Konst, Kultur och Kommunikation och Malin Sjöberg på Business region Skåne tycker att Västra Hamnen har stor potential. Men för att lyckas behövs en mix av olika typer av företag och olika boendeformer, av aktiviteter och rekreationsområden. Annars är risken att området står öde efter klockan 17.

Se filmerna
Filmerna som producerats hittar du både på Facebook och på Youtube. Utöver ovanstående intervjuades bland annat Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu, Media Evolutions verksamhetsansvarige Magnus Thure Nilsson, Skånes Dansteaters vd Åsa Söderberg, ”Pastamannen” Reza Ghaemmaghami och Skanskas Kurt Görnesand.

Kontakta mig (Petra Berggren), som är Media Evolutions projektledare för Kreativa Malmö, om du vill veta mer om projektet.

Comment
Hos oss