4 tips till dig som vill starta en webbTV-kanal [gästinlägg]

Christina Mohlin är webbTV-strateg på This Zentury som hjälper företag att starta egna webbTV-kanaler.

Idag förstår de flesta aktörer på Internet att det finns fantastiska fördelar med att inkludera rörlig bild i sin kommunikation. Frågan är bara om inte många tappar bort både strategi och resurser i strävan efter att införa rörlig bild till varje pris.

Precis som med alla andra kommunikationsformer kräver webbTV sin egen strategi, budget och eldsjäl – men kanske framför allt en förankrad ambitionsnivå . Är du i själva verket bara ute efter att pimpa din existerande hemsida med lite rörlig bild? Eller är målsättningen verkligen att skapa ett nytt inkomstgenererande affärsområde kring rörlig bild?

Många kastar sig nu in i leken. Än så länge har dock TV-kanalerna, framförallt de stora kommersiella, ett gigantiskt försprång när det gäller att skapa egna inkomstgenererande TV-kanaler på nätet. Detta försprång ligger i deras erfarenhet av att skapa innehåll som någon i slutändan är villig att betala för. Tittaren genom att titta på avsändarens budskap. Annonsören genom att betala för att kommunicera direkt med tittaren.

För alla andra som vill vara med i leken kommer här några nyttiga tankar och steg i processen mot att starta, driva och tjäna pengar på en egen PLAY-kanal (…och nej det finns inga short cuts):

1. Kanalens DNA och tittarnas vardag
Ett vanligt misstag många företag begår när de börjar med webbTV är att de glömmer bort tittaren. De tänker mer på vad de själva vill kommunicera till marknaden, än på deras potentiella tittares intressen. Det är därför viktigt att definiera ditt innehåll utifrån vad du kan erbjuda tittarna och på vilket sätt det är unikt. Tidigt 2000-tal talade man om att “content is king”. Den devisen är med allt kräsnare tittare högaktuell idag. Med ett relevant och genomtänkt innehåll öppnar sig spännande kommunikationsmöjligheter med målgruppen, som kommer att uppskatta och visa lojalitet till kvalitativa, relevanta, program gjorda just för dem.

Fundera även över vilken tidpunkt som du och ditt varumärke/produkt/företag vill äga hos din målgrupp. Det handlar i slutändan om att din målgrupp ska ta sig tid (i en stressad vardag) att titta på just dina program. Lämpar sig ditt innehåll för ett aktivt eller mer tillbakalutat tittande? Erbjuder du längre välproducerade program som konkurrerar om primetime-tittandet eller fyller du en snabb energidipp under eftermiddagen? Bestäm dig för hur och när du vill att tittarna ska agera. Definiera sedan utgivningstakt, publiceringstider, programlängd och format därefter.

2. Vilken affärsmodell passar bäst?
Det finns en mängd affärsmodeller att överväga för webbTV: traditionell annonsfinansiering, annonsfinansierade program (AFP), pay-per-views, abonnemangsformer…för att nämna några. De tidigare förväntningar om att allt ska vara gratis på internet omkullkastas av IRM som konstaterar att hela 70 procent är villiga att betala för innehåll på Internet. Detta öppnar nu upp marknaden för en rad olika affärsmodeller som fortfarande testas och finjusteras av de stora aktörerna.

WebbTV i kombination med e-handel (shopTV) har visat sig vara en magisk kombination som kan öka konverteringen med nästan 2 %. Vi handlar allt mer på Internet idag, och e-handeln spås bara öka. Genom redaktionella program, produktfilmer och klickbara overlays direkt i webbTV-programmet skapar vi nu helt nya förutsättningar för e-handel.

3. Vilket software löser dina behov?
För att kunna tjäna pengar på webbTV måste du ha en teknisk plattform som ger dig möjligheter att både bygga varumärke, testa och genomföra olika affärsmodeller samt implementera ett avancerat advertising management system (AMS). Allt för många egenutvecklar software idag som de växer ur i morgon – efter att både tid och resurser kastas in i projektet.

Se er om efter en plattform som erbjuder lösningar på tvären av olika skärmar (pc, mobile och Ipad). Se även till att det finns utrymme för era ambitioner att växa och att ni lätt kan tillämpa nya teknologier längs vägen.

Ett exempel på en sådan plattform är Zoulmate (utvecklat av This Zentury). Zoulmate är en online video platform (OVP) som ger dig möjlighet att tjäna pengar på ditt innehåll på en rad olika vis på diverse olika skärmar.

4. Syns du inte finns du inte
Det är ytterst få som lyckas attrahera de riktigt stora tittarsiffrorna – snarare går trenden mot mindre nischade kanaler. Många gör misstaget att lansera webbTV och sedan tro att tittarna ska hitta till just deras webbTV-kanal av sig själva. Det kommer inte att hända. Du måste aktivt bearbeta marknaden – kontinuerligt. Det kan ske genom traditionell marknadsföring, strategiska samarbeten, sociala medier, pr eller genom att utnyttja bloggarnas maktställning till din fördel. Det är ett hårt och slitsamt arbete som det måste finnas resurser till från början.

Under det andra kvartalet 2010 tittade 4,3 miljoner svenskar mellan 15-74 år någon gång på webbTV. Det råder ingen tvekan om att vi står inför ett paradigm skifte när det gäller makten om tittarnas uppmärksamhet. Alla kan vara med och dominera.

Kanske blir det just du? Lycka till!

Comment
Perspektiv