3 mediekoncept ny webbstandard underlättar att skapa

I tisdags arrangerade vi ett nytt rundabordssamtal. Den här gången för att undersöka vilka möjligheter som de nya webbstandarderna ger till medieproducenter. Diskussionen mellan programmerare och innehållsskapare av olika former mynnade ut i tre konkreta idéer.

Pelle Wessman, Good Old, inledde med att presentera vad HTML5, CSS3 och Javascript är och hur de kan användas. De stora nyheterna ur ett medieperspektiv är att: Video och ljud blir lika enkelt och självklart att implementera som bild och text är nu. Webben är dynamisk i grunden vilket möjliggör för att och kunna skapa media i webbläsaren. Att HTML5 fungerar offline, när man inte har tillgång till internet, vilket gör att man kan skapa mer applikationslika sajter.

Med det här som grund idégenererade vi fram tre mediekoncept som kan skapas med hjälp av de ny webbstandarderna:

1. Klickbara taggar till personer och produkter i video
Ett informationslager på video som tillåter tittaren att ta reda på mer om en person, produkt, miljö och så vidare. I spelfilmer kan det användas för att få reda på mer om skådespelare och klicka sig vidare till andra filmer hon eller han är med i. I mer reklamiga filmer kan länkar gå från placerade produkter, exempelvis ingredienser i matprogram, till butiker där sakerna kan köpas. Modéindustrin nosar på att använda video som ett verktyg i e-handel.

2. Dela filmmaterial och låta användare klippa
Filmskapare kan i ett tidigt skede ladda upp material som fans kan klippa direkt i webbläsaren. På så sätt får producenten både idéer till klipparbetet och input till vilka karaktärer man ska fortsätta utveckla och följa om det är en dokumentär.

3. Presentera text- och stillbildsbaserat innehåll i aggregerade former
Föra samman innehållsflöden från olika källor och presentera det i magasinslika former. Lite som Flipboard för iPad men mer automatiserat baserat på vad man läser i övrigt och med möjlighet för innehållsproducenter att skapa sina egna versioner.

Generella lärdomar
Generellt så var samtalsdeltagarna överens om att de nya webbstandarderna inte är någon revolution för medieproducenter, men att det kommer bli billigare och enklare att göra bra medierelaterade webbsidor med en öppen standard i stället för exempelvis Flash.

Den stora vinsten ligger i att underlätta för crowdsourcing, eftersom HTML5 möjliggör för att kunna redigera ljud, bild, text och video utan att först behöva ladda ner filer och använda lokalt installerade program.

Dessutom har HTML5 och de kringliggande standarderna möjlighet att skapa ett skärmoberoende för media. Att man kommer kunna producera media i ett format som funkar på många olika skärmar (dator, telefon, tv osv)

I rundabordssantalet deltog:
Albin Ponnert (Enjoy Sweden), Anders Ringqvist (KAN), Aron Halborg (Fuente Interactive Lab), Claes Magnusson (Malmö yrkeshögskola), Karin Ryding (Ozma), Kerstin Übelacker (Doc lounge), Lars Tong Strömberg (Aller media), Leander Lindahl (Popolo), Mika Jauhonen (PS Communication), Nick Hoggard (), Pelle Wessman (Good old), Peter Stark (TAT) och Toft Stade (Malmö högskola).

Comment
Hos oss