Kommer litteratur, film och musik se annorlunda ut framöver? [virtuellt rundabord]

Hur påverkas sätten vi skapar på när teknik och beteendemönster utvecklas? För att gräva djupare ställde vi några frågor till tre medieproducenter i ett virtuellt rundabordssamtal med olika uttryckssätt som sin expertis.

Camilla Malmberg är filmproducent och arrangör av dokumentärfilmsklubben Doc Lounge, Thomas Andersson driver bokförlaget Rámus och arrangerar litteraturklubben Stanza, Stellan Colt är musiker och driver produktionsbolaget Sonic Branding.

Förändras medieproduktion när möjligheten att sälja direkt till sina fans via webben ökar?
Camilla: Jag tror absolut att formaten kommer förändras, bli mer produktspecifika och anpassade till de nya fönster som exempelvis internet erbjuder.

Thomas: Jag tror att snabbare och kortare textformer kommer tvingas fram. Men jag tror på två splittrade spår, en ny textform kanske uppstår, medan en annan gren kommer att accentuera långsamheten.

Stellan: Jag är förvånad över hur artister och band fortfarande hänger så krampaktigt kvar i albumformatet. Helt klart är att framtidens artister kommer ge ut och sprida sina alster mer konceptuellt. Jag tror också på ett jämt flöde av material som gör att fansen blir mer trogna.

Camilla: Med digitaliseringen blir distributionsledet tightare och snabbare. Jag tror på ökad tillgänglighet utanför biografsystemet. Publiken kommer få större inflytande och med ett ökat intresse följer nya inkomstbringande produktmöjligheter och tjänster.

Hur tillgodoser ni konsumenternas nya behov i era produktioner?
Camilla: Filmpubliken är kräsna konsumenter med krav på kvalitet och samtidigt komfort och mervärde. Jag försöker vara så konsumentorienterad som det bara går. Integration med publik, mervärde och överraskningsmoment är viktiga ingredienser. Att uppmuntra till publikpåverkan är A och O liksom att minska avståndet mellan filmare och konsument. Publiken ska känna för mina projekt.

Thomas: Vi har igång ett projekt med Medea som just nu inne i en teknisk fas. Det är ett steg för att känna av om det finns ett behov, och vad vi kan göra för att tillgodose detta. Jag är helt och fullt övertygad om att så kallad kvalitetslitteratur kan förändras och kanske till och med säga något nytt med hjälp av den tekniska utvecklingen. Litteraturen är trög, men också det har sin funktion.

Stellan: Vi hoppar över mellanleden som fortfarande gör allt efter gamla beprövade mönster. Den entusiasmen som man själv förmedlar kommer alltid göra avtryck hos kunderna. Vi kommer utveckla betalningsmodellerna onlinecasinon och göra det möjligt för kunderna att ha individuella priser beroende på hur mycket de köper, plus att de kan känna att dom påverkar musiken.

Camilla: Exempelvis har vi valt att processa ett pågående långfilmsprojekt med parallella kortfilmsproduktioner av överblivet material och göra utställningar av manus, kortfilmerna och installationer för att bygga upp en engagerad publik och fans till filmen som komma skall.

Comment
Perspektiv