Media Evolution City går från vision till verklighet


Vi har nu tecknat avtal med Wihlborgs Fastigheter och visionen om Media Evolution City – huset som ska göra södra Sverige till landets mest öppna och moderna samlingsplats för mediebranscherna, blir till verklighet.

Media Evolution City är det moderna kontoret som flyttar in i den gamla industrins lokaler. Huset kommer att byggas i Malmös Varvstad och inhysa små och stora aktörer från mediebranscherna, akademin och det offentliga, på en yta av 7500 kvadratmeter. Inflyttning beräknas ske under våren 2012.

Media Evolution City är ett samarbete mellan Media Evolution (med aktörer från mediebranscherna i Skåne och Blekinge), Wihlborgs Fastigheter, Region Skåne och Malmö stad.

Mötet i fokus
Den nya mötesplatsen förkroppsligar vår verksamhet vars huvuduppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt hos mediebranscherna. Det gör vi bland annat genom att skapa mötesplatser där olika mediebranscher träffas, utbyter kunskap och växer tillsammans. I det nya kontoret möts stora och små företag, produktionsstarka aktörer och innovativa sådana. Här möts näringsliv, akademi och det offentliga.

Media Evolution City är ett modernt och flexibel kontor som tillgodoser både hyresgästernas och besökarnas behov. En viktig poäng är att inte exakt bestämma vad varje yta ska användas till, tanken är att de ska utvecklas med tiden tillsammans med hyresgästerna. Grundbulten för huset är öppenhet och föränderlighet. Målet är att skapa en mötesplats som är öppen dygnet runt, inte bara mellan 09.00 och 17.00. Det ska finnas utrymme för såväl arbete, möten och fritid.

Bottenvåningen blir husets själ och hjärta. Restaurangen och baren bjuder in till spontana möten och kan fungera som kontor. Även auditoriet är multifunktionellt och kan enkelt förvandlas till en gemensam utställningsyta. Ett modernt kontor är inte bara en kontorsplats, det är viktigt att närmiljön blir en lika stor tillgång som det egna skrivbordet.

Kontakta mig magnus.thure@mediaevolution.se om du vill veta mer om Media Evolution City.

A comment
Hos oss
  • http://vhamnen.com/index.php/2010/12/media-evolution-city-hal-i-vaggen/ Media Evolution City: Hål i väggen « Västra Hamnen i Malmö

    [...] Läs mer: Media Evolution City går från vision till verklighet [...]