Positiv snuttifiering

http://www.flickr.com/photos/photobunny_earl/2309614252/

Snuttifiering har ursprungligen den negativa innebörden att vi inte förstår sammanhanget när information kommer till oss i små delar. Men jag upplever att vi blir bättre och bättre på att skapa sammanhang av snuttarna. Att vi till och med håller på att bli beroende av snuttifierad information för förstå helheten. Är snuttifiering rentav något positiv?

Det är sant att media träffar oss i små bitar, men istället för att vara vilsna bitar så håller vi på att lära oss att direkt omedvetet placera dem i ett sammanhang. Korta statusuppdateringar, tweets och Youtube-klippen är vi vana vid. Vi älskar att spela spel på våra mobiltelefoner ett par minuter åt gången på bussen och att vattna våra grödor på vår lantgård på mellan tuggorna på lunchen. Vi vältrar oss i spellistor som består av många delar 3 minuters-musik utdragna från sina ursprungliga sammanhang hopsatta i nya. Idag lanserade Joakim Jardenberg (@jocke) Dagens Flip där han samlar in och postar nyheter i ett Twitter-konto med syftet att kunna följas i applikatinen Flipboard på iPad.

Experter på sammanhang
Vi håller på att bli experter på att skapa sammanhang. För mediaproducenter är det en god nyhet. I Direkt till internet är den röda tråden möjligheten att skapa billigare. För framförallt spel- och filmskapare är mindre och korta format vägen till att skapa till lägre kostnad med bibehållen kvalitet.

Att skapa till låg kostnad är en nyckelfaktor i det digitala ekosystemet. Till stor del sprungen ur att det är billigare att skapa och distribuera digitalt, men för personalintensiva mediebranscher är vår annalkande vana att konsumera mindre delar minst lika viktig.

Ramverk för snuttar
Jag börjar bli övertygad om att små bitar rent av är en förutsättning för att vi ska kunna skapa stort. Crowdsourcing i olika former är ju precis det här. Vi har lyft fram crowdfunding som ett klokt sätt att komplettera traditionell finansiering. Många hjälps åt att lösa ekonomiska “problem”.

Clay Shirky (@cshirky) skriver i sin bok “Cognitive Surplus” att det är skapandet av ramverk (governance) för människor att samarbeta i som vi har behov av idag och framöver.

Egentligen inget nytt. Om man tänker på hur en tidning fungerar med flera skribenter som fyller ett på förhand bestämt ramverk under ledning av redaktörer eller tittar på ett husbygge med olika experter som som utgår från en ritning som får flera delar att sammanfogas i en helhet.

Snuttens upprättelse
Det är hög till för snuttens upprättelse i mediebranscherna. Förmodligen kommer vi till och med se uppdelningen av media, konst och livet i små bitar som en förutsättning för att nå våra stora mål.

2 comments
Perspektiv
  • http://xn--thornstrm-77a.se/?p=4968 Förstås! | Thornström.se

    [...] provade jag på Flipboard för iPad för första gången (efter att ha läst Positiv snuttifiering som Christer Holger tipsade om). Enkelt förklarat skapar den appen en personlig tidning för mig, [...]

  • http://gertfrost.se/tankar-om-tiden Tankar om tiden | Motviktigt

    [...] är en diskussion som hängt med länge, men första gången jag ser den vinklingen. Läs hela texten här. Jag har tusen invändningar, men orkar inte riktigt. Alla kan ju inte läsa alla snuttar alltid. [...]