Varför kan jag inte flyga med Pan Am till New York?

Detta är det första inlägget i en serie av vår vd Christer Månsson om varför vissa företag lyckas förändra sig med nya tider och bestå över tid. Christer har tidigare arbetat för Sony Ericsson, Telenor, Europolitan och grundade 1998 Aspiro.

2005 sålde ett av världens största företag, tyska Siemens, hela sin mobiltelefondivision till Benq från Taiwan. Ett så stort världsomspännande ingenjörsföretag med mycket starkt varumärke borde ju rimligen haft mycket goda förutsättningar att lyckas på den snabbväxande mobiltelefonmarknaden.

Visst var konkurrensen tuff från Nokia och visst kom det nya konkurrenter både från Japan och Korea. Men ändå. Att teknikutvecklingen rörde sig mycket snabbt, att affärsmodellerna med försäljning genom mobiloperatörerna var helt avgörande och att kunderna krävde mer av design, kvalitet och support var ju knappast en överraskning för detta stora bolag. Och ändå lyckades det inte, varför?

Ett yngre svenskt företag med ett mycket starkt varumärke bland ungdomar var communityn Lunarstorm. I juni 2009 meddelade man att verksamheten skulle läggas ner den 8 augusti. Inte heller för Lunarstorm kan det ha varit en överraskning att många nya konkurrenter dök upp med ny teknologi, med nya kunderbjudanden och nya affärsmodeller

Det finns en lång lista av kända företag och varumärken som inte längre finns eller som kämpar med stora förluster:

 • Varför kan vi inte längre köpa en PC från IBM, de var ju störst i världen?
 • Det amerikanska bilmuskelpaketet Pontiac är nedlagt, varför?
 • Facit var ju totalt dominerande på räknemaskiner? 1998 likviderades bolaget slutligen efter många rekonstruktioner i över 10 år.
 • Musikbolaget EMI förlorade £1.75 bn 2009.
 • Det amerikanska flygbolaget Pan Am lades ner 1991
 • Sökmotorn AltaVista blev uppköpt av Yahoo, att sökmotorn helt ska läggas ner
 • Svenska TV-tillverkaren Luxor sadlade om och lanserade datorn ABC80 i slutet på 70talet. 1986 lades produktionen ner.

Vad kan vara orsakerna till att bolag tvingas lägger ner?

Oavsett om alla dessa företag eller varumärken är nedlagda, uppköpta eller kämpar med vikande försäljning så kan man konstatera att de förlorat den dominerande ställning de en gång hade på sina respektive marknader. Det finns såklart många olika förklaringar till varför enskilda företag eller varumärken inte lyckas behålla sin dominerande ställning och tom helt läggs ner.

Men många gånger är jag helt övertygad om att man förlorat sina känsla på vad som händer på marknaden och framförallt att lyssna inåt i organisationen och våga förändra eller innovera verksamheten.

Jag tror att de företag som lyckas bibehålla sin produkt och marknads dominans vilar på tre grundfundament:

 • Man har en produkt/tjänst/teknologi/kunderbjudande som ligger i framkant. Med hög kvalitet och leveransnogrannhet vilken skapar stort värde för företagets kunder.
 • Företaget har en välplanerad, processorienterad och i grunden en kundorienterad och anpassad kommunikation med sina kunder. Ofta i form av kundtjänstverksamhet.
 • Det tredje benet för en effektiv affärsverksamhet är att ha solida vinstgenererande affärsmodeller, oavsett om man säljer styckvis produkter/tjänster, på licenser eller i olika prenumerationsupplägg. Vare sig det gäller Business to Business eller Business to Consumer.

Men detta är inget nytt!

Ingen av dessa huvudfundamenta för en solid affärsverksamhet kan vara beständiga för evigt och företaget måste vara innovativt med alla de tre områdena. Innovera, justera, ändra, förändra och samtidigt tänka runt hörnet.

Väl fungerade företag är snabba på att ta till sig förändringar på marknaden, utveckla nya produkter och tjänster, lyssna på kunderna och förändra affärsmodeller som inte längre håller.

Andra företag lyckas inte ställa om, man förlorar marknadsandelar och tvingas ibland röra sig mot volymmarknader med väsentligen mindre marginaler och ibland går det så illa att företaget helt försvinner eller köps upp av företag som behöver komma ut på en speciell marknad för sin expansion.

Vad beror då detta på?

Fortsättning följer…

A comment
Perspektiv
 • http://www.likvidationer.com/page.asp?pageID=2790 avveckla bolag

  Blev för bekväma i sin position…