Våga utmana traditionell kunskapsmodell

Bosse Müller jobbar som processledare på Malmö högskola/Externa relationer. Bosse är pedagog och har jobbat som lärare både på gymnasiet och lärarhögskolan med fokus på ICT och lärande.

”En lärande organisation i vår tid” var temat för ett rundabordssamtal den 27/4 här på Media Evolution. Avsikten var att lyfta fram frågor om hur man kan tänka kring organisation, lärande och nya medier.

Vi vet från internet att människor tar del av och delar med sig på ett sätt som tidigare aldrig skådats. Det här leder till att människor lär, det vill säga utvecklar nya sätt att förstå sig själva och världen. En del av denna värld är de företag och organisationer som de arbetar i. Kan erfarenheterna från hur man gör när man är på internet transformeras för att passa in i den speciella kontext som ett företag eller en organisation utgör? Då tror jag att det krävs att begreppet lärande sätts under luppen.

Lärande kontra utbildning
Vid rundabordssamtalet tog vi upp förhållandet mellan lärande och utbildning som ju varit på tapeten under många år och där retoriken säger att vi nu fokuserar på lärande inte på utbildning. Ändå är det så att vi inte kan frigöra oss från hur skolan präglat oss. Och utgångspunkten i skolan är att lärande alltid föregås av utbildning. Men vi vet ju alla att det inte är sant. Det mesta som vi har lärt oss har vi lärt oss på annat sätt, genom att vara tillsammans med andra och göra erfarenheter utifrån vad som sker.

Samtidigt vet vi också att vi har lärt oss genom utbildning. Så frågan är inte det ena eller det andra. Frågan är om vi parallellt med att vi skapar möjligheter att genomföra och delta i utbildning också skapar gynnsamma möjligheter att genomföra och delta i aktiviteter som bygger på att vi tar del av andras och delar med oss av egna erfarenheter, så som vi gör på Internet och i det ”verkliga” livet.

I kontakt med stora företag har jag stött på 10/20/70-modellen. Den innebär att kompetensutveckling till 10 % ska ske genom utbildning, 20 % genom coaching/mentorskap och till 70 % i arbete. När företagen beskriver vad och hur de gör, så kan man beskriva tydliga strukturer för utbildningar och coaching/mentorskap men i stort sett ingenting för de 70 % som ska ske i arbete (se också ”Newsman learns by the 70:20:10 rule”).

Problematisera lärandebegreppet
Jag inbillar mig att nya medier kan spela en avgörande roll när företag och organisationer skapar strukturer för att underlätta för de anställda att dela erfarenheter. Vi åtar oss inget ansvar för tredje parts tillgång till ditt konto och under inga omständigheter får det online casino svenskkasinon ansvar för förluster som ett resultat du glömmer övergrepp av en person eller för obehörig åtkomst till ditt konto och alla transaktioner där du har angett ditt användarnamn och lösenord korrekt kommer att betraktas som giltiga , oavsett bemyndigat av dig. Denna process tror jag skulle underlättas om lärandebegreppet problematiserades. Så här långt har vi bara ändrat namn på det som tidigare kallades skola. Nu heter det e-learning, blended learning eller mobile learning men det bygger till stor del på att någon vet någonting som någon annan behöver veta och då överför man den kunskapen (eller snarare informationen) på ett eller annat sätt. Men det krävs väl mer för att skapa ”En lärande organisation i vår tid”?!

A comment
Perspektiv
  • http://blog.mediaevolution.se/2011/10/20/kunskapsdelningens-drivkrafter/ Kunskapsdelningens drivkrafter | Media Evolution

    [...] för organisationens verksamhets- eller affärsutveckling. (Se Bosse Müllers bloggtext om att våga utmana traditionella kunskapsmodeller och Lars Medings text om att göra det osynliga [...]