Internet of things och media

Den förste mars släpper vi vår sjunde publikation som fördjupar sig i ett ämne som berör eller kommer beröra mediebranscherna. Den här gången kommer vi fokusera på “internet of things” och fundera kring hur olika former av media kan kopplas till och påverkas av data från uppkopplade sensorer. Det här är en introducerande text och i morgon arrangerar vi ett rundabordsamtal på ämnet.

När världens stora telekomföretag tävlar om att överträffa varandra i det förutspådda antalet uppkopplade enheter vi kommer ha omkring oss i framtiden, Ericsson-chefen tror på 50 miljarder 2020, kan vi lugnt konstatera att det är mycket som kommer vara uppkopplat.

Själv har vi kopplat upp oss till internet i över ett decennium. Med sensorer (framförallt GPS) knutna till oss i högre utsträckning är vi numera även på allvar uppkopplade (i alla fall på joggingrundan och på vågen). Att även saker i vår omgivning ska vara uppkopplade lärde vi oss för ganska många år sedan i kontexten välfyllda hyllor i kylskåpet.

Att förstå ett nätverk av saker

Sedan hypen kring det uppkopplade kylskåpet har komplexitetsnivån höjts och med den svårigheten att beskriva vad internet of things är.

Sätten att beskriva det revolutionerande i att allt omkring oss kommer vara uppkopplat varierar. Inför The Conference förra året pratade jag med Joakim Formo på Ericsson User Experience Lab om det här. Det visade sig att det var en av deras stora utmaningar, att göra användningsområdet begripligt för en bredare allmänhet. Som ett svar på det Ericsson satt internet of things i en kontext som vi all känner till, sociala nätverk.

HP pratar om att skapa ett nervsystem för planeten.

För IBM handlar det om att göra planeten smartare.

Media och internet of things

“With this knowledge we can reduce cost, cut waste, improve the efficiency, productivity and quality on everything from companies to cities.” - från “Decade of smart”

Med sensorer överallt kommer vi kunna ta bättre underrättade beslut som leder till att vi kan bli mer effektiva och så vidare. Men den stora frågan för oss som skapar media är hur vi kan använda alla uppkopplade sensorer.

Frågan är var mediainnehållet kommer in i den här ekvationen? Text, bild, ljud, spel och så vidare? Vilken roll kommer det spela. Är vår kunskap pusselbiten som gör tekniken användbar och får Internet of things att lyfta på riktigt?

Att de stora IT-bolagen satsar på att bygga infrastruktur är ett gott tecken för oss att börja fundera på vad nätverket av sammankopplade saker ska trigga och vilka saker som ska triggas av media.

Gränssnitten mellan oss och tingen – vi tittar på media

Internet of things handlar i grunden om saker som är uppkopplade, men det handlar lika mycket om gränssnitten mellan det uppkopplade och oss människor. Här spelar i dagsläget tekniker som NFC, RFID och QR-koder just nu stor roll.

Men för mediebranscherna tror jag att det är skärmarnas utveckling som kommer vara det viktiga. På sikt kommer vi ha skärmar överallt som så klart kan visa den media vi skapar, med hjälp av de gränssnitt vi utvecklar. Media är i de flesta fall kopplat till att vi tittar på något. Filmer, spel, tv, litteratur.

TAT har skapat en vision för hur skärmar i det mesta kommer förändra vår vardag

I Microsoft framtidsscenario är de centrala.

Att allt är uppkopplat och att vi har skärmar överallt kan vara det som göra media och internet of things till en riktigt intressant kombination. Möjligheter för interaktivitet och anpassning till den kontext och plats vi befinner oss på gör att media med internet of things kan utvecklas till något som är än mer invävt i människors vardag än idag.

Om vi tänker oss att alla ytor är en uppkopplad skärm blir kopplingen internet of things och media enklare att förstå och möjligheten för klarsynta framtidsscenarierna större.

Kinas premiärminister pratar om internet of things, det är läge för mediebranscherna att göra detsamma.

A comment
Perspektiv
  • http://blog.mediaevolution.se/2012/01/27/ingangar-for-media-till-internet-of-things-rundabordssamtal/ Ingångar för media till Internet of things [rundabordssamtal] | Media Evolution

    [...] of things är ingen framtidsvision, det händer. Framförallt händer det i industriella sektorer där behovet av effektivisering är [...]