Varför skulle du bry dig om läsningen?

Var uppstår ansvar? Det är den viktigaste frågan i en väldigt gripande reportagebok som journalisten David Qviström precis kommit ut med.

Boken, som heter ”Nyttiga människor”, handlar om migranter och är just den sortens läsning som man önskar att alla fick ta del av – särskilt i ett samhälle där intoleransen, inskränktheten och den öppna främlingsfientligheten ökar för varje dag. Mycket snart har vi en situation där alla dessa strömningar har normaliserats och blivit en naturlig del av den politiska vardagen. Och då har vi alla förlorat något.

De senaste månaderna har jag arbetat med en läskonferens som går den 26 maj i Lund och som heter README. Konferensen har sin grund i den djupt problematiska utveckling som accelererat de senaste åren, där kompetensen för läsförståelse sjunker mycket snabbt. Nästan var tredje pojke i 15-årsåldern har idag så dålig läsförståelse att han har svårt att förstå den information som behövs för att navigera i samhället.

Det har pratats väldigt mycket om Pisa, men nästan bara ur ett skolperspektiv eller ur ett politiskt käbbelperspektiv. Och nu sitter du där och läser detta och känner antagligen att, ja, det är förfärligt, men du jobbar ju inte i skolan. Du kanske arbetar på en reklambyrå eller med webben eller med något digitalt eller med spel eller som jag – på ett produktionsbolag. Vad rör det dig? Vad rör det mig?

Akut samhällsfråga
Den senaste tiden har jag ringt runt till massor av människor och berättat om konferensen. Till företag, till organisationer, till fackföreningar, till mediebolag, till tidningar, till forskare och till politiker. Den initiala reaktionen har varit likadan överallt. Folk har frågat: Men varför ringer du till mig? Det här är väl något för skolan? Men det stämmer inte. Läsfrågan är vår kanske mest akuta samhällsfråga och den berör oss alla. Den kommer att ha direkt påverkan på vilket samhället vi kan skapa imorgon och den kommer dessutom att påverka allas våra affärer.

Ta tidningarna som exempel. Idag kämpar en stor del av alla dagstidningar med en kris som ännu inte har någon lösning. Men till dagens ytterst knepiga situation – som bland annat är en följd av den digitala utvecklingen – kan vi nu addera ännu en sak: dessa unga barn som inte kommer att kunna läsa ordentligt. Tidningarna kan räkna bort en tredjedel av männen framöver. De kommer aldrig att bli kunder eftersom de inte kommer att kunna ta till sig det som står i tidningen.

Var uppstår ansvar? Jag nämnde den ökade intoleransen i samhället tidigare. Fundera på det här: vilken sorts politiska budskap går att sälja till den grupp som inte kan läsa eller ta till sig komplex information? Vad händer med den högre utbildningen när studenterna inte har de färdigheter som krävs för att förstå undervisningen? Vad händer med ditt företag när kompetensen i hela samhället sjunker och vad händer med vår ekonomi när vår förmåga att konkurrera med andra länder minskar?

Läsfrågan har till nu diskuterats i slutna grupper. Skolan har diskuterat den för sig, biblioteken – där besöken minskar med 600 000 varje år – har pratat om den på sitt håll. Forskarna har talat om problemen i sina grupper och bok- och mediebranschen har ännu inte riktigt närmat sig frågan – trots att den redan idag påverkar affärerna. Även branscher som befinner sig till synes långt ifrån läsfrågan kommer att beröras. Vi på Anagram producerar bland annat underhållning i olika former. Men vilken underhållning kommer vi att kunna producera för de grupper som inte klarar av att läsa – och som därmed inte kan ta till sig kunskap och information om samhället?

Spridning av kunskap – pusha innovationen framåt
Med README vill vi skapa en årlig konferens där läsfrågan – och allt som har med den att göra: medievanor, ny teknik, nya beteenden, samhällsutveckling, banbrytande forskning – diskuteras av skolan, biblioteken, forskarna och bok/mediebranschen tillsammans. Just eftersom vi tror att det är viktigt att vi ser sambanden och sprider kunskapen mellan oss.

Vi vill också bidra till att pusha innovationen framåt. Därför ordnar vi ett 24-timmars hackathon på Internetinstitutet i Landskrona den 25-26 maj där vi hackar läsningen. Vi står för boende och mat – och välkomnar dig som har lust att jobba med internets bärande element: text.

Hackathonet leds av Johanna Ögren och Magnus Eriksson och vi har massa bra data att jobba med från Elib och Axiell. Du hittar mer information om det här.

Frågan som jag nu har ställt några gånger har faktiskt ett svar. Det är ett enkelt svar, men samtidigt lite jobbigt eftersom det är krävande.
Ansvaret är helt enkelt allas, oavsett bransch.

Välkommen till README. Vi vill förändra och vi vill göra det tillsammans med just dig.
Anders Mildner,
Content & Concept, Anagram Live

För fullt program och anmälning till README den 26 maj: http://readmelund.com
För information och anmälning till hackathonet: http://readmelund.com/hackathon/ 

 

 

 

 

Comment
Perspektiv