Open Agency: Kultur, konsumentkultur och varumärken

I onsdags var det premiär för Open Agency på Media Evolution City som syftar till att träffas, lära och dela insikter och observationer om aktuella trender, händelser och tankemönster som påverkar vår omvärldsuppfattning, dagliga val och framtida preferenser.

Konceptet är inspirerat från New York, Sparks & Honey, där man håller Open Agency varje morgon. I Malmö håller vi Open Agency fyra onsdagsmorgnar i november.

Open Agency handlade denna vecka om “Kultur, konsumentkultur och varumärken”, och samlade 14 personligt inbjudna från bland annat SVT, Sydsvenskan, Malmö Live, Egmont, Form/Design Center, Lunds universitetet, Skanska samt några PR- och kommunikationsbyråer.

Dagens öppningstalare, Mattias Tönnheim, PR-konsult och kulturentreprenör i form av gallerist och filmproducent, delade med sig av observationer och reflektioner om kulturens roll, relationen till näringsliv, varumärken, organisationskulturer och ledarskap. Syftet med öppningstalet var att stimulera det fria samtalet och fria associationer i gruppen.SAMMANFATTNING AV FÖRSTA TRÄFFEN
Gruppens reflektioner från första träffen och de samtal som uppstod kan läsas här. Det är en avspegling, som varken tar ställning eller representerar någon enskild persons åsikt.

Vardag & Samtid
Kultur är där vi lever och verkar. Den är mer än ett besök på en institution. Kultur är en bärare av gemenskap och sammanhang. Den är också personlig och existensiell. Det är skillnad på “populärkultur” och “finkultur”.

Bildning & Sammanhang
Kulturen behöver ett sammanhang, bakgrund, referenser för att lättare förstås och relateras till. Att introducera kultur till barn har också visat sig underlätta anknytning till kultur i vuxen ålder.

Samproduktion & Interaktion
Kulturen skapas inte av institutioner, utan av alla. Finkulturen behöver en ny inkluderande struktur och nya former där alla kan vara medproducenter, samverka och dela. Kulturen behöver “avkodas”.

Näringsliv & Entreprenörskap
Näringslivet har mycket att lära av kulturproducenter. Att hushålla, ta ansvar, våga och skriva under på något är framgångsfaktorer även inom näringsliv och ledarskap. Näringslivet borde experimentera mer och våga vara mer tillåtande för tillväxt, innovation och varumärkesbyggande.
Det entreprenörskap som kulturproducenter representerar kan även stimulera kreativitet, innovation och tillväxt i företagskulturer. Representationen får inte hämma entreprenörskapet.

Några citat från gruppen:
- “Mötet mellan kultur och näringsliv är spännande och nytt.”
- “Kultur behöver sammanhang för att lättare förstås och bli attraktivt för flera.”
- “Institutionerna ska inte leda vägen för kulturen. Den skapas överallt, från byggnader, till communitites och företag.”
- “Populärkultur kan skapa intresse för annan kultur. Jag har blivit påverkad av dans och går numera även på Svansjön.”
- “Det händer något i oss när vi ska representera. Det kan verka hämmande för entreprenörskap om inte företagskulturen är
tillåtande”
- “Vi har mycket att lära av kulturen, i form av att stå för något och sätta sitt namn på något. Varumärken och organisationskulturer måste bli mer personliga, ta ansvar och skriva under på något.”
- “När kulturen kom in i klassrummet i form av en TV med utbildningsprogram var det magi. Kultur är magi.”
- “Vilken roll har slöjden i skolan? Vi har fått i uppdrag att undersöka det.”

Nästa gång ser vi fram emot temat Global utveckling och hållbara ekonomier. Deltagarna denna veckan uppskattade det öppna samtalet och ville ha ännu mer av det, något som vi kommer ta fasta på och frigöra ännu mer tid till nästa vecka.

Tack till alla deltagare som gjorde premiären av Open Agency så rik på innehåll och perspektiv!

Anna Broekman, Unicom
Arrangör och moderator

Open Agency är till för att ansluta, lära och ge tillbaka. Vi trendspanar och diskuterar intressanta områden tillsammans med inbjudna representanter inom media, kommunikation, marknadsföring, samhällsutveckling, innovation, näringsliv och kultur. Det är några av grundstenarna när vi lanserat Open Agency med fyra trendspaningar: “Malmö Media Briefing” på Media Evolution City.

 

Comment
Hos oss Perspektiv