Open Agency 19 november – Global utveckling och hållbara ekonomier

I onsdags samlade vi till vår andra Open Agency här på Media Evolution City. Open Agency syftar till att träffas, lära och dela insikter och observationer om aktuella trender, händelser och tankemönster som påverkar vår omvärldsuppfattning, dagliga val och framtida preferenser. Konceptet är inspirerat från New York, läs mer om det här.

Tolv inbjudna från Malmö Stad, Sony Mobile, IUC, Varvstaden, Zacco, Lunds Universitet, Handelskammaren, Varvsstaden, Guts & Glory, IUC, Unicom och Media Evolution, deltog i veckans öppna samtal om “Global utveckling och hållbara ekonomier”.

Öppningstalare, Luis Mundaca, docent och medförfattare till IPCC’s femte rapport om klimatförändringen, inledde med nya forskningsresultat. Green Economy konceptet som infördes av UNEP och G20 länderna som en “win-win” strategi för att överbrygga krisen, och minska gapet mellan ekonomisk tillväxt, social ojämlikhet och miljöskydd, har enligt ny forskning inte gett de resultat man önskat. Vad kan vi göra annorlunda och hur kan näringslivet proaktivt bidra till hållbara ekonomier?


SAMMANFATTNING AV DEN ANDRA TRÄFFEN

Här följer en sammanfattning av gruppens reflektioner och det samtal som upstod under Open Agency. Det är en avspegling som varken tar ställning eller representerar inte någon enskild persons åsikt.

Drivkrafter & Efterfrågan
Gruppen reflekterade kring vad som egentligen driver förändring, vilken roll spelar teknisk innovation och nytt utbud i förhållande till beteendeförändring. Forskning visar att många Green Economy-initiativ har fokuserat på leverantörsledet, inte konsumentbeteende i samma utsträckning. Gruppen såg en kombination av lösningar, där helheten kring produkter och tjänster blir mer avgörande för hållbara ekonomier och konsumtion. Det innefattade även import av varor och tjänster, ursprung och transporter. Gruppen funderade också över hur efterfrågan kan stimuleras och integreras i större utsträckning i planering, design och upphandling av varor och tjänster.

Personlig Kommunikation
Gruppen belyste ny kunskapsförmedling med ökad personlig relevans, inom både media, nya forum och näringsliv. Att även förstå det egna beteendet, genom att mäta till exempel energikonsumtion hemma, stimulerar förändring. Att kommunicera konsumtionen i kronor och ören, minskar vidare energikonsumtion 4 gånger mer än enheten kWh.

Nya System & Communities
Gruppen resonerade kring hur nya system och sociala forum kan driva förändring genom grupper och communities. Mer gränsöverskridande projekt och forum som delar kunskap och ledande exempel, bygger inspiration och stimulerar handling i grupp.

Framtid & Förändring
Gruppen diskuterade vikten av en kombination av lösningar. Att inte en aktör, generation eller incitament löser helheten. De tre huvudinstrumenten; finans, lagstiftning och information kommer att bli fortsatt viktiga i kombination med nya lösningar.

Några citat från gruppen:

  • “För att åstadkomma hållbara ekonomier kommer det vara viktigt att utjämna ojämlikheter.”
  • “Vi kommer att behöva en holistisk sätt att se på hållbara ekonomier. Det handlar inte bara om koldioxidutsläpp, utan om att bemöta sociala, ekonomiska och miljörelaterade utmaningar som en helhet. För det behöver vi politiskt ledarskap, vi kan inte förlita oss på marknadsdrivna åtgärder och vi måste agera nu och inte vänta.”
  • “Vi bör fundera över hur vi spenderar våra pengar. Kanske vi ska tänka mer i kvalitet än kvantitet. Och komma ihåg att varje droppe räknas….”
  • “Jag kommer dela med mig av vad vi har pratat om här idag. Jag tycker att vi kan öka medvetenheten om våra intiativ. Jag kommer börja med att agera själv.”
  • “Jag kommer berätta för mina kollegor om vad vi har pratat om här idag, och se över hur vi kan ännu bättre bidra till hållbara ekonomier. Jag kommer börja att agera själv.”
  • “Jag värdesätter den input och perspektiv jag fått från olika aktörer här idag. Jag tror på både teknisk utveckling och beteendeförändring. Det är en holistisk fråga som kräver flera parallella lösningar.“

Tack till alla deltagare som fyllde vår andra Open Agency med kunskap, reflektioner och nya perspektiv.

Nästa vecka ser vi fram emot temat “Trender, konsumentkultur och varumärken.”

Anna Broekman, Unicom
Arrangör och moderator

Open Agency är till för att ansluta, lära och ge tillbaka. Vi trendspanar och diskuterar intressanta områden tillsammans med inbjudna representanter inom media, kommunikation, marknadsföring, samhällsutveckling, innovation, näringsliv och kultur. Det är några av grundstenarna när vi lanserat Open Agency med fyra trendspaningar: “Malmö Media Briefing” på Media Evolution City.

Comment
Perspektiv