Medlemsfokus: Anna Landeborg, Celemi

Förra veckan var det Skåne Innovation Week och vi passade på att bjuda in alla som ville komma på en workshop om hur en plattform för kunskapsdelning skulle kunna se ut. Anna Landborg jobbar på Celemi och var en av deltagarna av workshopen.

Du var med på vår workshop om hur Media Evolution kan vara en öppen plattform för kunskapsdelning mellan företag. Varför kände du att du ville vara med på den? Och hur var den?
Celemi jobbar med stora organisationer världen över sen 30 år, och har en metodik och pedagogik för att konceptualisera och skapa förståelse kring komplexa budskap. VI kallar det upplevelsebaserat lärande. Det går ut på att involvera människor i lärprocessen kring ett specifikt ämne. Det kan t ex handla om att konkretisera en strategi, en vision eller skapa engagemang kring affären. Kunskapsdelning och interaktion är grundbultar i våra simuleringar och dialogprogram. Just därför ville jag benchmarka kring hur andra tänker kring kunskapsdelning och interaktivitet i lärande-situationer. I workshopen fick jag bekräftelse på att Celemi ligger långt framme och att vårt sätt att jobb är så rätt.

Workshopen var en del av Skåne Innovation Week, har du tagit del av några flera evenemang från det initiativet?
Nej, tyvärr inte live men mycket har publicerats och det har varit kul att djupdyka i det.

Celemi har varit medlemmar av Media Evolution ett bra tag nu, vilket vi är så glada för, vad är det bästa med att vara det tycker du?
Det är helt klart det stora nätverket och förstås tillgången till smarta och intressanta företag och människor. Det finns ju ett fantastiskt stort utbud för oss medlemmar och många mingelmöjligheter, som jag verkligen uppskattar.

Hur använder ni ME communityt?
Vi brukar försöka gå på en hel del workshops och föreläsningar.
Finns det något vi skulle kunna gör för att ni skulle använda det ännu mera?
Eftersom jag brinner för lärande och förändringsarbete så skulle jag uppskatta om formen varieras ibland, dvs HUR workshops/föreläsningar genomförs, för att involvera alla som är där och skapa interaktion. Ibland är det förstås bäst med vanliga föreläsningar, men man kan i all sin enkelhet skapa sk alibis for interactions, för att dra nytta av kunskapen i rummet.

Vad är på gång hos Celemi just nu?

Just nu hjälper vi flera stora bolag att skapa engagemang och förståelse för sina strategier, att få alla medarbetare att ”se hela bilden” av sin verksamhet och hur de faktiskt bidrar och gör skillnad. Bland annat bistår vi ett stort tillverkningsföretag att engagera sina tusentals anställda att förstå, känna för och arbeta efter de nya värderingarna. Det är fantastiskt kul, att få konceptualisera och göra verkstad av ”management-snack” så att det blir konkret och meningsfullt för alla på bolaget.

Är det någon kunskap som ni letar efter?
Vi älskar att lära oss nya saker hela tiden. Det vi framförallt är intresserade av att lära oss mer om hela tiden är vilka utmaningar företag i olika branscher står inför och hur de försöker lösa sina problem. Tanken med det är för att se om vi kan hjälpa dem med något väldigt konkret). Vi tycker om att utforska och hitta nya lösningar på traditionella dilemman. Och vi gillar ny teknik, som stödjer vår pedagogik. Vi är alltid pigga på att kroka arm och ta en kaffe!

Vilken kunskap tänker du att Celemi skulle kunna bidra med i en framtida kunskapsplattform?
Vi är skickliga på att konceptualisera och skapa lärande som tar hänsyn till hur vi människor faktiskt lär och fungerar. Vi är väldigt bra på att hjälpa organisationer att gå från ord till handling. Vi vet (och all forskning visar) att om man involverar fler sinnen i lärandet och gör det tillsammans med andra på ett lustfyllt sätt …ja, då lär man faktiskt bättre.

Comment
Perspektiv