Medlemsfokus: Annika Ahlgren, BTJ

I Media Evolution finns både medlemsföretag med utmaningar kopplat till det digitala skiftet, och medlemmar med olika digitala spetskompetenser. Vi älskar och finns till för att koppla samman dem. Och kan på uppdrag av medlemmar skräddarsy detta utifrån behov.

Ibland, som för BTJ, behöver de digitala möjligheterna konkretiseras, för att kunna skapa en mer innovativ lösning. En som löser den verkliga utmaningen: att ställa i om såväl produkter som organisation, i det digitala skiftet.

För att möjliggöra för BTJ att göra detta, gjorde Media Evolution därför dels en innovationsworkshop, the BTJ Lab, och dels en föreläsning om vad det digitala skiftet handlar om och innebär.
———————————————————————————————————
Media Evolution ledde en innovationsworkshop, the BTJ Lab för er i förra veckan. Där ni, tillsammans med lika många personer från våra medlemsföretag, tillsammans utvecklade nya digitala lösningar baserat på den data ni har. Här fick ni öppna upp och släppa in andra i era framtida arbetsstrategier – hur kändes det?
Det kändes toppen! Ett engagerat och kreativt möte och nyttigt för oss på BTJ att bjuda in företag i workshopen för att se på vår verksamhet med andra ögon. Processen var konstruktiv och innovativ på samma gång. För BTJ var detta ett viktigt steg genom att ta hjälp utifrån och komplettera med annan expertis för att hitta nya sätt att optimera sökbarhet och utveckla nya lösningar för framtidens bibliotek och mediekonsumenter.

Workshopen följdes upp med en föreläsning om det stora digitala skiftet som vi är i just nu och som kommer att förändra vårt samhälle och hur vi arbetar. Hur togs det emot hos era anställda, och tror du att BTJ behöver ställa om sitt arbete om det skiftet?
Thomas de Souza, digital chef på SDS/HD och Emma Estborn, strateg på Media Evolution höll i föreläsningen som var mycket uppskattad av medarbetarna på BTJ.

BTJ har nyligen blivit medlemmar av Media Evolution, vad gjorde att ni valde att bli det?
Jag har sedan tidigare goda erfarenheter av utbytet inom Media Evolution och tyckte det var ett naturligt steg för BTJ att vara ett medlemsföretag. BTJ är i en förändringsfas och ska bli mer digitala och leverera det innehåll som formar ett innovativt samhälle. Då är det ett steg i rätt riktning att befinna sig i samma universum som andra digitala företag.

Hur kommer ni att fortsätta använda ME community?
Vi håller kontakten med Emma Estborn och jag uppmanar kollegor att titta in på Världens bästa Afterwork ;)

Vad är på gång hos BTJ just nu?
Efter workshopen kom vi tillbaka med en rad idéer, och kommer utveckla tre av dem vidare i tre horisonter över tid. Vi har satt ihop en projektgrupp som börjat arbetet och det leds av Maria Östgård.

Är det någon kunskap som ni letar efter?
Ett digitalt företag behöver innovativa IT medarbetare, den kunskapen kompletterar vi gärna med, både internt och externt.

Hur kommer ni att arbeta framgent med resultaten som kom från workshopen ihop med våra medlemmar?
Vi har inlett ett samarbete med Malmö Stadsbibliotek och hoppas även kunna jobba vidare med andra medlemsföretag. Hur får vi se när vi kommit vidare i projektet!

Comment
Perspektiv