Kulturella oktober!

I oktober under parollen Connecting with Culture fokuserade vi på den kulturella och kreativa sektorns utveckling och digitala omställning. Vi arrangerade mötesplatser mellan kreativa näringar och investerare, och mellan kulturverksamheter och digitala företag.

På 15 olika events träffades 1 942 människor och vi fick SHUHUU, Advantum Kompetens, Wihlborgs Fastigheter, Nivide och Inhouse Öresund som nya medlemmar.

Välkomna!

I samarbete med Kultur Skåne lägger vi under hösten särskilt fokus på kulturorganisationernas digitala omställning. Genom föreläsningar och workshops med fokus på digitala strategier, har kulturverksamheter i Kultur Skånes nätverk och digitala bolag i Media Evolutions community lärt känna varandras behov och kompetenser. Och inte minst, grundat för ett strategiskt digitalt arbete som kan utveckla regionens kulturverksamheter.Vi frågade Annelie Krell som är ‘Utvecklare digital kultur’ på Kultur Skåne om hennes reflektioner på arbetet;

- Ni gav företagen i ert nätverk kravet på att de ska ha digitala agendor på plats inom en snar framtid, varför kände ni att det var viktigt?
För att våra verksamhetsbidragsmottagare ska fortsätta sin utveckling inom det digitala området så tror vi att de behöver formulera var de befinner sig och vart de vill.

- Och ni valde att arbeta med organisationerna på ett nytt sätt, vad har processen i sig gett de medverkande och er?
Vi tror mycket på att de formulerade strategierna kan fungera som en grund för utvecklingsarbete. Det känns viktigt att kulturaktörerna får möjlighet att lära känna och prata med personer som arbetar i de digitala branscherna, att de får möjlighet att beskriva sina utmaningar och få hjälp från experter inom olika områden kan fungera som en startpunkt.

- Vad jobbar ni på Kultur Skåne med just nu, förutom era digitala strategierna?
Hela året har vi arbetat intensivt med den nya regionala kulturplanen som ska gälla de kommande fyra åren.

 


En av medlemsföretagen som var med i processen var KAN och som representerades av deras Lisa Lundqvist och Ingrid Folkesson. Vi bad Lisa reflektera på deltagandet;

- Ni tackade ja direkt att medverka och dela era kompetenser, kul, vad gjorde att ni ville det?
Att få jobba med kultur och content marketing i en kombination är ett riktigt drömuppdrag, och därför väldigt svårt att tacka nej till. Den digitala världen är vår hemmaplan och kulturen är eran, och där uppstår det ett väldigt intressant och spännande möte.

- Vad tar ni med er från att delta i den här typen av arbete och process?
En inspirerande dag där vi fick en inblick i kulturvärldens möjligheter och utmaningar! Men framförallt intressanta tankar och idéer om hur det digitala skiftet kan bidra till att göra konst och kultur tillgänglig för människor på nya sätt.

Vad har ni på gång annars just nu på KAN?

Massor, hösten är alltid en intensiv period! Generellt kan man säga att kunderna ställer allt högre krav på helhetstänk kring sin kommunikation. De vill ha tydliga kopplingar till konkreta säljmål eller affärsmål. Det är jättespännande och gör att vi verkligen får leva upp till att vara fullservicebyrån med hjärtat i den digitala världen. I det dagliga innebär det att vi jobbar mycket med content marketing i alla möjliga former och för alla möjliga kanaler, samt tydlig uppföljning och mätning av insatserna. Det händer också oerhört mycket spännande på de sociala plattformarna, inte minst inom annonsformaten.

 


Niclas Paulsson är producent på Teater 23 och en av deltagarna, så vi frågade såklart honom vad de fått ut av aktiviteterna;

– Har du fått några bra verktyg för att sätta er verksamhets digitala strategi under aktiviteterna med Kultur Skåne och Media Evolution?
Vi har jobbat ganska mycket med våra digitala uttryck under det senaste året, framförallt med tillgänglighet. De positiva för oss var att igen titta på våra digitala kanaler, sortera lite vad vi gör vad och skapa en tydligare bild för oss själva över vad vi ska göra och var. Nu ska vi sätta den digitala strategin på papper och då är det väldigt bra att ha verktygen vi fick med oss för att få en tydlig och effektiv strategi.

- Tycker du att detta var ett bra sätt för er att arbeta med strategin?
Det var intressanta perspektiv och bra genomgångar av verktyg och idéer för hur en kan jobba. Även om jag inte håller med i allt så är det nyttigt att reflektera och ifrågasätta sina idéer kring sin digitala strategi. Jag tycker det var intressant att träffa och prata med de olika utvecklarna som var med under dagen och hade gärna arbetat mer så i mindre grupper. Det är lärorikt att kunna mer diskutera och förstå verktyg och arbetsmetoder utifrån vår verksamhets perspektiv.

- Vilka föreställningar spelar ni just nu och vad är på gång?
Vi gör två nya föreställningar per år och har just haft en premiär på vår småbarnsföreställning Pici & Oso. Nu spelar vi den för 1600 malmöbarn i november samtidigt som vi turnerar med två andra föreställningar i Skåne och resten av landet. Oktober och november är roliga och intensiva eftersom vi spelar för skolbarn. Framtiden utlovar framtid eftersom vi just har fått manus inför nästa föreställning. Den grundar sig på massvis med intervjuer som vi gjort med barn om vad och hur världen ser ut 2066. Det blir tidsresor, flygande maskiner och varvade utopier med tankar om vem som bestämmer världen. Kul!

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med mötesplatser som möjliggör ny kunskap och nya idéer att utvecklas mellan branscher så kan du göra det här!

Comment
Hos oss Perspektiv