Möt 13 erfarna ledare i samtal om något viktigt: framtidens rekrytering

 Nämn en industri som idag som inte berörs av den snabba förändringstakt som digitaliseringen medför? Det är svårt..

Ny teknologi och människor inspirerar nästa generation av digitalt smarta företagare, utmanar gamla traditioner, exempelvis hur en rekrytering och kompetensförsörjning ska gå till. För att förstå och kunna anpassa sina processer bjöd vi in 13 smarta personer från vårt community för ett rundabordssamtal, faciliterat av Media Evolution, på initiativ av Academic Search. Samtalet konkretiserade tankar om morgondagens rekryteringsprocesser och vilket behov framtidens rekryteringsföretag kan fylla.

Med utgångspunkt i digitaliseringens påverkan på rekrytering delade deltagarna utmaningar och behov, och skapade ny kunskap om möjligheter. Här är några av lärdomarna från samtalet:

Varför behöver vi tänka nytt kring rekrytering och kompetensförsörjning?

  1. Det är svårt att hitta och behålla kompetenser.
  2. Värderingar styr valet av jobb. Företagets värderingar måste matcha individens egna värderingar.
  3. Snabbrörlighet, rekryteringsprocesserna måste vara snabba.
  4. Företag och organisationer konkurrerar om och lockar till sig personer från andra branscher än tidigare.
  5. Viktigt att hitta rätt personer, inte bara titta på kompetenser.

Vilka är de viktigaste digitala stegen för att möta utmaningarna?                  

  1. Processerna som kandidater genomgår i rekryteringen ska väljas för att ge rätt bild av företaget som anställer, spegla företagets värderingar och vara en del i berättelsen. Rekryteringsprocessen bör vara en del av narrativet, berättelsen om företaget som förmedlas från första stund.
  2. Alltid ta utgångspunkt i kandidaternas upplevelse och behov. I alla led.
  3. Balansera digitala kanaler och digital interaktion med det fysiska mötet. Låt digitala lösningar bidra till att frigöra tid till mötet, inte omvänt.

Sammanfattningsvis innebär den snabba förändringstakten som digitaliseringen medför nya kompetensbehov hos rekryterare, kommunikationsfärdigheter i rekryteringsprocessen och nya affärsmodeller för rekryteringsföretag.

Ta gärna del av hela samtalet här.

Har du en komplex frågeställning du behöver möta andra för att dela kunskap och tänka nytt tillsammans? Här kan du läsa mer om våra rundabordssamtal. 

Och redan 26 maj bjuder vi in till nästa samtal, om hinder och behov kopplat till kompetensförsörjning. På initiativ från Arbetsförmedlingen som vill lära om vilken roll de kan spela i framtiden. Anmäl dig till det samtalet till emma@mediaevolution.se .

 

 

 

 

 

Comment
Hos oss Omvärld Perspektiv