Sharing is caring

Tillsammans är vi starka. Sharing is caring. I regionen finns en stark kultur av att dela med sig och hjälpa varandra. I samband med utformningen av vår nya kunskapsdelningsplattform Competence Evolution passade jag på att prata med Ida Åstrand från Gullers Grupp om hur hon resonerar kring kunskapsdelning. Gullers Grupp är ett av 30-tal företag från Media Evolutions community som deltar i uppbyggnaden av Competence Evolution.

Varför ska man dela med sig av kunskap? Vad får man egentligen ut av det? Hur gör man det på bästa sätt?

- Största anledningen att Gullers grupp valde att vara med är för att hitta nya vägar att inspireras och ta till sig kunskap. Det finns så många som har olika processer, hur man gör när man förskansar sig kunskap. Vi på Gullers arbetar ju väldigt processinriktat med workshops och liknande. Och att då få inspiration av hur andra gör är en väldigt stor tillgång. Det är också därför jag just snöat in på konceptet ”Metodboken” när vi har tagit fram inom Competence Evolution. Metodboken, om man förfinar den, blir lite av en digital anslagstavla. Ett ställe där man delar med sig av mallar och planer, fast utan content.

Metodboken som Ida pratar om är ett av koncepten som vi har utvecklat tillsammans under våren inom Competence Evolution. På vår senaste workshop träffades vi hos Odd Hill och arbetade fram tre koncept som vi nu kallar Moven talk, Fika with a topic och Metodboken (läs mer om koncepten). Koncepten kommer att testas och finslipas under hösten för att kunna användas inom communityt framöver.

Genom att dela med dig utvecklas både du och andra. En idé är ju faktiskt ingenting till någon sätter den i verket, kanske kan någon annan hjälpa till på traven? Att dela lärdomar öppnar upp dörren för input och feedback men också för potentiella samarbetspartners, kunder och nya idéer.  Ida fortsätter:

Sen får man inte glömma nätverket såklart! Att du får nya tankar genom möten med nya människor eller kanske svar på frågor. Fler personer lär sig om dig och det företag du jobbar för. Där är mina tre tydliga what’s in it for me, när det handlar om att mötas och dela kunskap.  Det ultimata vore ju om man kunde koppla på en delningsekonomi inom communityt. Om du bidrar får du något göttigt för att du är med! Men det kanske är utopiskt? 

Eller kanske inte. Den 1 juni har vi en ny träff inom Competence Evolution. Vem vet, det kanske bildas ytterligare tre koncept eller en delningsekonomi? Där tar vi allt från början och går igenom vad vi inom communityt menar med kunskapsdelning, vilka behoven är och på vilka sätt vi kan utbyta kunskap med varandra. Tillsammans skapar vi det som blir våra nya sätt att dela kunskap på. Anmäl dig här.
Comment
Perspektiv