Skapa nyfikenhet med ett litet digitalt team

Säkert har du också sneglat avundsjukt på de nystartade, snabbväxande företag i vår omvärld som byggt sin affärsmodell på digitalt tänkande. Företag som utan hänsyn till tungt bagage, traditioner och regler konstruerats för att skapa tillväxt med hjälp av ny teknologi. Fortsätt snegla, det finns många guldkorn du kan ta med dig när det är [...]

Läs mer
Comment
Perspektiv

Lina besökte mediefestivalen Futur en Seine

Media Evolution har under de senaste tre åren medverkat i ett EU-samarbetes-projekt som heter Eurotransmedia, ett projekt som arbetat för att få transmediala/digitala/konvergerande media högre upp på agendan hos EU pga dess växande roll som bransch. Den senaste veckan har en av projektets partner Cap Digital haft sin årliga digitala mediefestival Futur en Seine där vi fick [...]

Läs mer
Comment
Omvärld Perspektiv

De hittade sin digitala strateg (och strategi) genom en workshop med communityt

I ett par år har vi på Media Evolution arbetat med digitalisering av kultur, att grunda för och möjliggöra en digital omställning för kultursektorn. Det har handlat mycket om att koppla samman kultursektorn med digitala bolag, för att lära känna varandras kompetenser och behov. Vår ambition har varit att möjliggöra samarbeten och kollaborativa lösningar, och [...]

Läs mer
Comment
Perspektiv

Den digitala strategin som en förändringsmotor för hela organisationen

Det senaste året har digital transformation varit ett aktuellt ämne i de flesta företag. Det komplexa ämnet avhandlas i styrelserum, ledningsgrupper och andra beslutsfattande forum. Det som började med att en digital strategi skulle tas fram har skiftat till att i stor utsträckning handla om digital transformation och att fokusera på affärsnytta, förändra organisationsstrukturer och [...]

Läs mer
Comment
Omvärld Perspektiv

Om att bygga sitt eget mediehus. Kommunicera PR delar kunskap på Sharing Club.

Benjamin Palmqvist och Joel Callegari från den Malmöbaserade PR-byrån Kommunicera delade på Sharing Club med sig om deras kunskap kring hur personer idag bygger sina egna mediehus genom sociala mediekanaler. Men också hur digitala påverkare med en hängiven publik blir till framstående opinionsbildare med stort inflytande. – Digitala påverkare är personer som genom sina egna [...]

Läs mer
Comment
Omvärld Perspektiv Uncategorized