Den digitala strategin som en förändringsmotor för hela organisationen

Det senaste året har digital transformation varit ett aktuellt ämne i de flesta företag. Det komplexa ämnet avhandlas i styrelserum, ledningsgrupper och andra beslutsfattande forum. Det som började med att en digital strategi skulle tas fram har skiftat till att i stor utsträckning handla om digital transformation och att fokusera på affärsnytta, förändra organisationsstrukturer och [...]

Läs mer
Comment
Omvärld Perspektiv