Spel och lek i relation till stadsutveckling

Spel kanske inte låter som något som har en självklar koppling till hållbar stadsutveckling, men överlappningarna är fler än man kanske kan tro.  Det är inte ovanligt att spel används som verktyg för att undersöka komplexa problem eller pröva olika scenarios i stadsutvecklingsprojekt och liknande storskaliga förändringsprocesser. Spel används kontinuerligt i simuleringssyfte för krishantering, men [...]

Läs mer
Comment
Omvärld