Diskutera möjligheter för text i digitala format

Olika mediebranscher är olika bra på att anamma nya möjligheter. Styrkan i Media Evolution är att vi samlar företag från olika branscher så att vi kan lära av varandra. Därför bjuder vi in till två rundabordssamtal under hösten och lika många under våren. Syftet är att diskutera och gå på djupet i ett antal ämnen [...]

Läs mer
2 comments
Hos oss