Augmented Reality och reklam

Augmented reality kan användas för att göra bra reklam såväl som dålig – och det kan också bidra till ett företags digitala närvaro med interaktivitet.

Läs mer
A comment
Perspektiv