Rösta på våra förslag till SXSW-programmet

Peter Stark (@peterstark) på TAT, Martin Berg (@martinberg) på Good Old och jag (@thornkvist) härifrån har skickat in vars ett förslag på programpunkter till nästa års SXSW-program. Förfarande nu är att alla får rösta de idéer man gillar som sedan hamnar i det slutgiltiga programmet. Registrera dig lite snabbt, rösta på de här tre förslagen. [...]

Läs mer
Comment
Omvärld