3 mediekoncept ny webbstandard underlättar att skapa

I tisdags arrangerade vi ett nytt rundabordssamtal. Den här gången för att undersöka vilka möjligheter som de nya webbstandarderna ger till medieproducenter. Diskussionen mellan programmerare och innehållsskapare av olika former mynnade ut i tre konkreta idéer. Pelle Wessman, Good Old, inledde med att presentera vad HTML5, CSS3 och Javascript är och hur de kan användas. [...]

Läs mer
Comment
Hos oss

Diskutera möjligheter för text i digitala format

Olika mediebranscher är olika bra på att anamma nya möjligheter. Styrkan i Media Evolution är att vi samlar företag från olika branscher så att vi kan lära av varandra. Därför bjuder vi in till två rundabordssamtal under hösten och lika många under våren. Syftet är att diskutera och gå på djupet i ett antal ämnen [...]

Läs mer
2 comments
Hos oss