Behov digitala textformat behöver tillmötesgå och hur vi tjänar pengar på dem

I vårt första rundabordssamtal samlade vi företrädare för företag som arbetar med att publicera text i olika former, plus ett gäng digitala vildar med andra infallsvinklar och erfarenheter från andra mediebranscher. Vi diskuterade vilka användarbehov som digital paketering av text behöver tillmötesgå och förslag på hur vi framöver tjänar pengar på dessa digitala produkter.

Läs mer
2 comments
Hos oss Hos oss Okategoriserade Omvärld